ปลัดท่องเที่ยวฯ รับนโยบายนายกฯ รณรงค์ นทท.”ต่อต้าน-เลิกซื้อ-เลิกใช้”ของละเมิดลิขสิทธิ์นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนจากภาคราชการและภาคเอกชนและสถานทูตในการร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

โดยมีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นแม่งานหลักในการดำเนินการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งส่วนใหญ่มีวางจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวร้อยละ 90 ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะที่ดูแลกำกับภาคการท่องเที่ยวจึงมีส่วนสำคัญในการส่งสัญญาณไปยังนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ผู้นำเข้าสินค้า ในการช่วยกันรณรงค์ ต่อต้านการใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

นายพงษ์ภาณุ กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวได้ร่วมมือกับตำรวจท่องเที่ยวและภาคเอกชนในการจัดระเบียบด้านการท่องเที่ยวให้มีธรรมาภิบาลสูงขึ้น มีการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย โดยได้กำหนดราคาขั้นต่ำของกรุ๊ปทัวร์ จัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย การทำจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว รวมทั้งรณรงค์ให้มีการเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง ณ วันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินมาถูกทางแล้ว

โดยจากตัวเลขที่มีการบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงขึ้น ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อมมีการแข่งขันได้อย่างเสมอภาค วันนี้เราจะร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการต่อต้าน และรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่ใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ในเบื้องต้นได้สั่งการไปทางกรมการท่องเที่ยว และตำรวจท่องเที่ยว ตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากได้รับแจ้งหรือร้องเรียนว่าบริษัทนำเที่ยว หรือไกด์นำเที่ยว มีส่วนร่วมในการนำนักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ กรมการท่องเที่ยวจะเพิกถอนใบอนุญาตทันที

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1487677634

Comment Box