ก.ท่องเที่ยวฯเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวปฏิบัติการเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังของนักท่องเที่ยวผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการเตรียมการให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง เพื่อหารือและกำหนดว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้เมื่อใด และแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรในระหว่างการเยี่ยมชม

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 28 ตุลาคม 2559

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1477642827

Comment Box