‘การบินไทย’ แจงคิดค่าใช้จ่ายเช่าเหมาลำตามต้นทุนจริง“การบินไทย” แจงการให้บริการเช่าเหมาลำแพงกว่าการบินปกติ ยันเก็บค่าใช้จ่ายตามต้นทุนจริงตรวจสอบได้ ชี้ราคากลางคิดเทียบเคียงสายการบินอื่น

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ เป็นผู้ให้บริการการขนส่งทางอากาศหรือสายการบินในระดับพรีเมี่ยม โดยให้บริการทั้งเที่ยวบินประจำตามตารางการบิน และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ซึ่งเป็นธุรกิจทั่วไปของสายการบิน โดยการบินไทยมีลูกค้าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสายการบินต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งในกรณีที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซื้อบริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำของการบินไทยเดินทางไปฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยนั้น การบินไทยได้ดำเนินการจัดเตรียมเที่ยวบินเช่าเหมาลำตามกรอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การเดินทางครั้งนี้คิดค่าใช้จ่ายระหว่างองค์กรของรัฐต่อรัฐตามราคาต้นทุนซึ่งสามารถตรวจสอบได้

2. การบินไทยมีความชำนาญให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำให้กับคณะของบุคคลสำคัญหรือคณะทัวร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีกำหนดการเดินทางตามความประสงค์ สามารถทำการบินได้ทั่วโลกโดยเฉพาะจุดหมายที่ไม่มีเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพฯ

3. การบินไทยสามารถประสานในการขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้าประเทศต่างๆ ได้

4. การบินไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและการบริการที่ไม่เป็นรองใครและได้รับการยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ การเดินทางสู่มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เป็นการเดินทางที่ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ และต้องต่อเที่ยวบินหลายครั้ง รวมทั้งเวลาในการต่อเที่ยวบินไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจ จึงทำให้ผู้โดยสารมีทางเลือกน้อย อีกทั้งเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยและมีกำหนดการแน่นอนไปยังจุดหมายที่ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ การเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำจึงมีความเหมาะสมกว่าเที่ยวบินพาณิชย์ (Commercial Flight) ดังนั้นค่าโดยสารเฉลี่ยต่อผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ อาจจะสูงกว่าค่าโดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพาณิชย์ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

สำหรับค่าใช้จ่ายการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่การบินไทยเสนอไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นราคาประมาณการ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร้องขอ และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเที่ยวบินเช่าเหมาลำแล้ว การบินไทยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ด้านนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัทการบินไทย ชี้แจงว่า เป็นราคากลางที่การบินไทยกำหนดขึ้นมาเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของการบินไทย โดยเทียบเคียงจากการให้บริการของสายการบินอื่น เนื่องจากเป็นเส้นทางที่การบินไทยไม่เคยให้บริการมาก่อน ส่วนราคาที่จ่ายจริงยังต้องพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วย เมื่อคำนวณออกมาแล้ว อาจจะถูกกว่าราคากลางที่ตั้งไว้

ส่วนกรณีที่ต้องใช้เครื่องบินโบอิ้งขนาดจัมโบเจ็ตลำใหญ่ เนื่องจากเป็นเครื่องที่ไม่ได้นำมาใช้งาน เป็นเครื่องว่างที่สามารถบินได้ในระยะไกล ยืนยันว่าการเช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทย ถึงแม้จะมีที่นั่งมากหรือน้อย ราคาเช่าเหมาลำจะไม่แตกต่างกันมากนัก

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 3 ตุลาคม 2559

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/721153

Comment Box