“วีระศักดิ์” เล็งผ่าตัดโครงสร้างกระทรวงท่องเที่ยว“รมว.วีระศักดิ์” ลุยแก้โจทย์ใหญ่ ผ่าตัดโครงสร้างกระทรวงท่องเที่ยวฯ รองรับการเติบโตทั้งจำนวน-รายได้จากนักท่องเที่ยว พร้อมเล็งแจกคูปองกระตุ้นเที่ยว-จับจ่ายเมืองรองทั่วประเทศ
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า หลังเข้ารับตำแหน่งครบ 2 เดือน ซึ่งเปรียบเหมือนการเข้ารับไม้วิ่งผลัดใน 100 เมตรสุดท้ายนั้น พบว่าตั้งแต่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ก่อตั้งมา 15 ปี โจทย์เชิงโครงสร้างยังไม่เคยถูกแก้ไขเลย เช่น เรื่องข้าราชการไม่มีใครจบการศึกษาด้านท่องเที่ยวมาโดยตรง ทำให้ไม่เคยมีการจัดโครงสร้างของการมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรวมถึงระเบียบที่จะมาดูแลการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

ภารกิจสำคัญของตนในขณะนี้คือ การเริ่มวางแผนผ่าตัดโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ให้ราบรื่น เพื่อรองรับการเติบโตทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ ซึ่งปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวครองสัดส่วนมากถึง 20% ของจีดีพีแล้ว ก่อนที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งจะเข้ามาบริหารงานต่อ

โดยตนจะประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อร่วมกันแปลงการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรม และสามารถยกระดับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาคท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่

“ได้หารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลองพิจารณาว่า ททท.สามารถรับงานฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปทำเองหรือได้ไหม จากปกติงานนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นภารกิจของกรมการท่องเที่ยวตั้งแต่มีการตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวฯขึ้นมา หลังจากที่ ททท.ทำหน้าที่เป็นนางกวักดึงความต้องการเดินทางเที่ยวไทยจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ ททท.ได้รู้ปัญหาและบริหารจัดการฝั่งซัพพลายท่องเที่ยวควบคู่ไปกับกระตุ้นฝั่งดีมานด์” นายวีระศักดิ์กล่าวและว่า นอกจากนี้ยังมีแนวคิดแยกกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศจากกรมการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมแทนด้วย

สำหรับด้านนโยบายกระตุ้นรายได้ท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดของรัฐบาลนั้น ทางกระทรวงจะประกาศพื้นที่รองในเมืองท่องเที่ยวหลักเพิ่มเติม รวมถึงวางเกณฑ์แบ่งระดับชั้น (ดิวิชั่น) ของเมืองรองเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อนำไปสนับสนุนการแจกคูปองเที่ยวเมืองรองหรือมาตรการอื่น ๆ ต่อไป โดยการแจกคูปองอาจระบุลงไปให้ชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่เมืองรองในแต่ละจังหวัด ระยะเวลาการใช้งานคูปอง รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวตามที่กำหนดเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายเฉพาะ

“เนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ต้องคิดให้ถี่ถ้วน เบื้องต้นทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะไปศึกษาเกี่ยวกับคูปองด้านท่องเที่ยวในต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อนำมาวางแนวทางการใช้งาน ควบคู่ไปกับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ไม่เกิน 15,000 บาท ตลอดปี 2561 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไปก่อนหน้านี้ด้วย” นายวีระศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ได้วางเป้าหมายด้วยว่าในอีก 1 เดือนข้างหน้าจะมีข้อมูลและตัวเลขเกี่ยวกับเมืองรองและพื้นที่รองในเมืองหลักที่ชัดเจนมากขึ้นด้วย

ที่มา: ประชาชาติธุระกิจ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

www.prachachat.net/tourism/news-111934

Comment Box