“ทีเส็บ” ชูแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี หนุนไทย “เมืองท่องเที่ยว-ไมซ์”“ทีเส็บ” เผยอุตสาหกรรมไมซ์เอเชียโตเร็ว ชูแผนยุทธศาสตร์อาเซียน 10 ปี หวังดันไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว-การจัดงานไมซ์คุณภาพ

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย มีอัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในหลายประเทศ ทางทีเส็บจึงจัดให้มีการจัดงาน ASEAN Conference on MICE in Collaboration with UNWTO โดยความร่วมมือกับองค์การการท่องเที่ยวโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนโยบายมุ่งผลักดันภาคอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้พร้อมรองรับนักธุรกิจไมซ์จากทั่วโลก

นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้อาเซียนร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน และควรหารือร่วมกันเพื่อการพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างกันทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานของสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรไมซ์และการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ ฯลฯ เพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถของภูมิภาค

ด้านนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวเสริมว่า การขับเคลื่อนไมซ์ภายใต้ยุทธศาสตร์อาเซียนนั้น ทีเส็บสามารถไปใช้ประโยชน์จากแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งเพื่อการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางให้สอดรับแนวทางการดำเนินงานของอาเซียน

โดยที่ผ่านมาประเทศไทยทำงานร่วมกับคณะทำงานไมซ์อาเซียนในหลายประเด็น แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นผลงานสำคัญของประเทศไทย คือการที่ ที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 43 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน 10 ปี โดยมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นแกนหลักในการผลักดันการพัฒนามาตรฐานดังกล่าว

สำหรับแผนยุทธศาสตร์อาเซียน 10 ปี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์นั้นวางเป้าหมายว่า ในปี 2568 อาเซียนจะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและการจัดงานไมซ์ที่มีคุณภาพ โดยนำเสนอความหลากหลายผ่านประสบการณ์อาเซียน อันนำไปสู่การจัดงานไมซ์อย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน มีความครอบคลุมในทุกมิติอย่างสมดุล นำไปสู่การกินดีอยู่ดี และความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมประชาชนอาเซียน

ที่มา: ประชาชาติธุระกิจ วันที่ 17 ตุลาคม 2559

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1476687388

Comment Box