พาณิชย์ จับมือ ททท.จัดงาน Creative Thailand 2016พาณิชย์ จับมือ ททท. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน Creative Thailand 2016 ต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์งานไทย

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “Creative Thailand 2016” ว่ากระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน Creative Thailand 2016 ขึ้นโดยงานเริ่มระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิดและสโลแกน Think BIG : กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์ สร้างชาติ โดยเป็นการบูรณาการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการร่วมผลักดันงานครั้งนี้

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานจะพบกับสินค้าและบริการของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากหน่วยงานและบริษัทต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นโซนทั้งหมด 5 โซน ดังนี้

Zone 1 : Baht & Brain : นิทรรศการ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์สำคัญไฉน?” เพื่อแสดงภาพรวม เป้าหมาย และศักยภาพของประเทศไทยในการขับเคลื่อน Creative Economy เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ Zone 2 : Creative World : นิทรรศการตัวอย่างเมืองต่างๆ ทั่วโลกที่เป็นเมืองสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ

Zone 3 : Creative District : ถอดรหัส Creative Thai DNA เพื่อนำมาสร้างเป็น Creative District เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทยในการพัฒนาให้เกิดเป็นชุมชนคนสร้างสรรค์ Zone 4 : Think Big : ได้แก่ Future Pavilion คูหาจัดแสดงการสร้างสรรค์ของเทคโนโลยีล้ำสมัยแห่งอนาคต ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย เป็นต้น และ Zone 5 : TALK (Symposium) แรงบันดาลใจจากนักสร้างสรรค์หลากหลายระดับโลก ซึ่งในแต่ละวันจะมีหัวข้อแตกต่างกันไป อาทิ Revolution 4.0, Creative Aging : The New Opportunity, The Maker Club, Human Solutions, Creative Thinking in Business

อย่างไรก็ดี งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทย ในการก้าวสู่ความเป็นประเทศบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สร้างการรับรู้ของประชาชนให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยและสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นเป็นพลังให้เกิดการพัฒนาความคิดเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคต โดยเชื่อว่าจะก่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

นายสุวิทย์กล่าวอีกว่า งานนี้จะเป็นการประกาศศักดาของประเทศไทยด้วยว่ามีดีในการใช้วัฒนธรรม ความคิด สร้างสรรค์ สู่สายตาประชาชน อีกทั้งยังเป็นการกระจายงานด้านบริการอื่นๆ ของไทยให้รับรู้ด้วย เพราะพบว่าภาคบริการของไทย 70% เป็นภาคบริการแต่กระจุกตัวอยู่ในภาคท่องเที่ยว ดังนั้น จึงเห็นควรที่แสดงให้เห็นว่างานบริการอื่นๆ ของไทยก็มีศักยภาพ และกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์มี 13% ของจีดีพีไทยหากได้รับส่งเสริมก้จะทำให้สัดส่วนของจีดีพีเพิ่มขึ้น 25-30% ได้ในอนาคต

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 13 ตุลาคม 2559

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1476348934

Comment Box