พณ.ปิ๊งไอเดียผู้นำไลฟ์สไตล์อาเซียน รวบ 3 งานแฟร์ BIFF-BIG-TIFF เป็นหนึ่งเดียวประเดิมปี′61พาณิชย์แง้ม แนวคิดรวบ 3 งานแฟร์ BIFF-BIG&BIH-TIFF ปี′61 หวังขึ้นแท่นผู้นำงานไลฟ์สไตล์อาเซียน ดึงดูดลูกค้าต่างชาติทะลัก ด้านเอกชนยังไม่มั่นใจรวบงานแสดงสินค้าได้สำเร็จ เหตุยังไม่ชัดเจนทั้งรูปแบบ-วัตถุประสงค์การจัดงาน อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ซื้อได้

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรมมีแผนจะรวมการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ 3 งาน เป็น 1 งาน เพื่อให้เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าในอาเซียนและเอเชีย และเพื่อจะสามารถดึงดูดผู้ซื้อจากต่างชาติเข้ามาชมและสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากขึ้น เรียกว่ามางานเดียวสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ 4 กลุ่ม

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม เพื่อกำหนดแผนงาน รูปแบบของงาน เวลาสถานที่ของการจัดงาน พร้อมเป้าหมายของผู้เข้าร่วมเพื่อให้ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุด คาดว่าจะสรุปรูปแบบงานใหม่ได้ภายในปลายปี 2560 และจะจัดแสดงได้อย่างเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ 2561

ทั้งนี้ งานแสดงสินค้าทั้ง 4 งานที่จะรวบมาจัดเป็นงานเดียว ได้แก่ งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (Bangkok International Gift Fair & Bangkok International Houseware Fair : BIG & BIH) งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง (Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair : BIFF & BIL) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Thailand International Furniture Fair : TIFF)

อย่างไรก็ดี งานแสดงสินค้าในปี 2560 ยังคงเป็นไปตามแผนเดิม โดยงาน BIFF & BIL 2017 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2560 งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2017 หรือ TIFF 2017 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2560 และงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน 2017 หรือ BIG & BIH 2017 ซึ่งจะจัดราวเดือนเมษายน 2560

ส่วนแผนการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศที่นอกจาก 3 งานนี้ เช่น แสดงสินค้าขนาดใหญ่ภายในประเทศ เช่น งานแสดงสินค้าอาหาร หรือ THAIFEX-World of Food Asia 2017 งานโลจิสติกส์ หรือ Thailand In-ternational Logistics : TILOG 2017 ก็ยังคงมีการจัดงานตามปกติ พร้อมกันนี้ กรมยังดำเนินโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถนำสินค้าไปจัดแสดงงานในต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดภายใต้โครงการ เอสเอ็มอี โปรแอคทีฟ ทั้งยังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้ผู้ประกอบการถึงทิศทางและแนวทางของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดงานแสดงสินค้าให้ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าให้มากที่สุด

นอกจากนี้จะมีการขยายการจัดงานแสดงสินค้ารวมถึงปรับรูปแบบงานแสดงสินค้าในกลุ่มสินค้าใหม่ที่มีศักยภาพเช่นเพิ่มโซนสำหรับเพื่อสุขภาพ สปา สมุนไพร เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมสินค้าและบริการกลุ่มสุขภาพ สินค้าออร์แกนิกซึ่งเดิมมีการจัดเป็นงานภายใต้สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน เพื่อขยายไปสู่ตลาดส่งออกด้วย สินค้าแม่และเด็ก เนื่องจากความต้องการสินค้ากลุ่มนี้มีการขยายตัวอย่างมาก ทั้งนี้ แผนการจัดงานแสดงสินค้าต้องปรับให้สอดรับกับทิศทาง แนวโน้ม พฤติกรรมของผู้บริโภค ความต้องการของตลาด ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพื่อให้การจัดงานแต่ละครั้งมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถผลักดันการส่งออกให้มีมูลค่าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แน่นอน

นายวัลลภ วิตนากร ประธานบริหารไฮเทคกรุ๊ป ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ และในฐานะที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวว่า เบื้องต้นยังมองว่าหากมีการรวบเป็นงานแสดงสินค้าเดียวกันสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์และงานแฟชั่นความเป็นไปได้ที่น่าจะเกิดขึ้นจริงเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความใกล้เคียงกันแต่งานแสดสินค้าเฟอร์นิเจอร์อาจจะไม่เข้ากับคอนเซ็ปต์เท่าไร

อย่างไรก็ดีหากจะผลักดันให้เกิดการจัดงานขึ้นจริง ต้องการให้มีการศึกษาและลงรายละเอียด โดยเฉพาะช่วงเวลาของการจัดงานแสดงสินค้าแต่ละกลุ่ม เพราะความต้องการสินค้าแต่ละชนิดในตลาดโลกมีความแตกต่างกัน ดังนั้นต้องคำนึงด้วยว่างานแสดงสินค้าไม่ได้มีอยู่ที่ประเทศไทยประเทศเดียว ยังมีงานแสดงสินค้าของต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง และจีนด้วย เชื่อว่าผู้ซื้อก็จะได้ประโยชน์ในงานนี้ โดยเข้ามาดูสินค้าได้ภายในงานเดียว

นายสุพัฒน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย กล่าวว่า มีการพูดคุยถึงแนวคิดในการปรับรวมงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์มาแล้ว 2 ปี ซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานได้ โดยส่วนตัวไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ แต่ต้องยอมรับว่าการจัดงานลักษณะรวบรวมงานมาอยู่ภายในงานเดียว และผลักดันให้เป็นระดับนานาชาติ ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะมีรูปแบบเป็นอย่างไร

“ต้องยอมรับว่างานนี้มีผู้ประกอบการมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาอยู่ภายในงานผู้ซื้อที่เข้ามาอาจเกิดความสับสนกับการจัดงานว่าคืองานอะไรการตัดสินใจซื้อสินค้าดูสินค้าลำบากมากขึ้น ไม่รู้ว่าตัวเองมาดูสินค้าอะไร เนื่องจากมีสินค้าแสดงภายในงานเต็มไปหมด และรูปแบบการจัดงาน วัตถุประสงค์ของงานจะเป็นอย่างไร และเป้าหมายคืออะไร ซึ่งยังมีรายละเอียดอีกมาก และหากจะจัดงานลักษณะนี้คงจะต้องศึกษาและลงรายละเอียดของงานให้มากกว่านี้ โดยต้องหารือกับทุกสมาคม ซึ่งโอกาสคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเร็ว ๆ นี้อย่างแน่นอน”

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 6 มกราคม 2560

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1483522465

Comment Box