MEA AWARDS 2017 ต้นแบบอาคารโรงแรมดีเลิศ รักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อมการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สานต่อนโยบายส่งเสริมอาคารประหยัดพลังงานเพื่อคืนกำไรสู่สังคม สื่อสารผ่านรางวัล MEA AWARDS 2017 กับโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร สร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน สร้างกระแสอนุรักษ์จากผู้บริหาร ขยายผลสู่การให้บริการอาคารใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีนี้มีผลงานโรงแรมที่มีความโดดเด่นจากการ สร้าง GREEN TEAM มุ่งพัฒนาสู่การเป็น SMART GREEN HOTEL ทำให้ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ได้รับรางวัล อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับธุรกิจโรงแรมและในบางครั้งการบริการที่ประทับใจนี้เองก็อาจมีส่วนที่ทำให้เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็น

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เป็นอาคารสูง 17 ชั้น มีห้องพักจำนวน 402 ห้อง ออกแบบด้วยศิลปะไทยผสมผสานศิลปะร่วมสมัยและมุ่งปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร “WE ARE GREEN HOTEL” ที่จะดำเนินธุรกิจโรงแรมด้วยการใส่ใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญมากกับการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงานให้กับการทำงานแล้วยังนำไปปรับใช้กับคนในครอบครัว และสังคมภายนอกได้

MEA Awards, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, ธุรกิจ, โรงแรม, ประหยัดพลังงาน

 

กลยุทธ์เรียบง่ายแต่น่าสนใจเน้นส่งเสริมให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์และเครื่องจักรเก่าที่มีอยู่ต่อยอดสร้างนวัตกรรมรักษ์พลังงานสร้างสรรค์ใหม่ เช่น ผลงานกิจกรรม 3R อาทิ RECYCLE น้ำใช้แล้วมารดต้นไม้ REUSE ไม้เก่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ REDUCE จากน้ำมันใช้แล้ว สู่ BIO DIESEL เปลี่ยนกล่องนม สู่หลังคาเขียวเป็นต้น มีการประกวดแปลงผักของแต่ละแผนก ผลิตผักปลอดสารพิษ สด สะอาด มีคุณภาพ ให้พนักงานได้รับประทาน และส่งต่อการอนุรักษ์พลังงานสู่กลุ่มลูกค้าของโรงแรม ผ่านกิจกรรม GREEN KIOSK เป็นส่วนที่แสดงรางวัลความสำเร็จ, รวมการใช้พลังงาน, แสดงผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าจากเศษผ้า น้ำEM และปุ๋ยอัดเม็ด

สำหรับ GREEN PAPER เป็นแผ่นใบไม้เขียวรณรงค์เรื่องการเปลี่ยนผ้าปู เพื่อลดการใช้พลังงานและน้ำในขั้นตอนการซัก เป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าให้ช่วยประหยัดพลังงานด้วยความสมัครใจ และได้รับการตอบรับที่ดี

ด้านการปรับปรุงการใช้พลังงานได้เปลี่ยนมาใช้หลอด LED, เปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง, ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ในระบบระบายอากาศห้องครัว และในระบบปั๊ม CHP และ CDP, เปลี่ยน Filling ระบบ Cooling Tower, ติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานภายในโรงแรม และติดตั้งเทคโนโลยี Regeneration ในระบบเครื่องซักผ้า ใช้เงินลงทุนรวม 10 ล้านบาท สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 4.7 ล้านบาทต่อปี

MEA Awards, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, ธุรกิจ, โรงแรม, ประหยัดพลังงาน

 

กุญแจสำคัญคือการสร้าง GREEN TEAM ที่มาจากพนักงานทุกฝ่าย ทุกแผนก โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการใช้ทรัพยากร และ พลังงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน สร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็น SMART GREEN HOTEL ภายใต้ สโลแกน”รักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม” พร้อมส่งต่อความรู้สู่ภายนอกองค์กร โดยมีหลายหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานทำให้เป็นที่รู้จักในนามโรงแรมสีเขียว

นอกจากนี้ ยังมีอาคารโรงแรมที่ประสบความสำเร็จได้รับ”รางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเด่น”ประจำปี 2017 ได้แก่ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ และ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สามารถติดตามข้อมูลอาคารที่ได้รับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ www.meaenergysavingbuilding.net และ www.facebook.com/MEAAward

 

ที่มา : Posttoday วันที่ 21 มิ.ย. 61

www.posttoday.com/market/news/555158

Comment Box