‘Local Alike’ต่อจิ๊กซอว์ด้านตลาดสร้างโอกาสธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนmmm

แม้จะดำเนินธุรกิจมาได้ราว 3 ปีกว่า แต่วันนี้ “Local Alike” บริษัทเล็กๆได้กลายเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศไปแล้ว กับโมเดลธุรกิจ “ท่องเที่ยวชุมชน” ซึ่งเป็นการต่อจิ๊กซอว์นำเรื่องของการตลาด เข้าไปสร้างให้เกิดการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนที่ครบวงจร แถมยังคว้าหลายรางวัลที่เกี่ยวกับสตาร์ตอัพ ทั้งในไทยและในต่างประเทศ มาใช้เป็นเงินทุนในการต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

แรงบันดาลใจในการเริ่มต้นจับธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร “สุรัชนา ภวลีธร” หรือน้องนุ่น ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโลเคิล อไลค์ จำกัด เปิดใจว่า พื้นฐานของทีมงานที่ก่อตั้ง Local Alike ล้วนมาจากคนที่เคย ทำงานด้านเอ็นจีโอมาก่อน โดยคุณนุ่นเอง เริ่มเข้าไปคลุกคลีกับงานด้านชุมชนมาตั้งแต่สมัยฝึกงาน เพราะส่วนตัวเธอชอบเรื่องท่องเที่ยวเป็นพื้นฐาน ทั้งด้วยความที่เรียนด้านการออกแบบ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำให้มีความสนใจเรื่องของการทำงานกับชุมชนและศิลปะพื้นถิ่น

จากจุดเริ่มต้นของการไปช่วยงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โดยเข้าไปศึกษาเรื่องโฮมสเตย์ ให้แก่หมู่บ้านสวนป่า และหมู่บ้านปางพระราชทาน จ.เชียงราย เนื่องจากทางมูลนิธิต้องการหาอาชีพเสริมให้แก่ชุมชน นอกเหนือจากที่ทรงพระราชทานให้เกษตรกร ทำไร่ชาออร์แกนิก รวมกันกว่า 4,000 ไร่ ซึ่งจากการลงพื้นที่และร่วมงานกับชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือมาอีกหลายโครงการ สิ่งที่คุณนุ่น มองเห็นคือ การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในไทย มีการทำมานานร่วม 20-30 ปีก็จริง แต่เป็นการทำงานในลักษณะเอ็นจีโอ ที่พัฒนาจุดเด่นจุดขายต่างๆในชุมชนขึ้นมาจนกลายเป็นของดี แต่ปัญหาคือขาดเรื่องของการตลาด ทำให้กลายเป็นว่าโครงการที่มีการพัฒนาในชุมชน ทำไปเรื่อยๆก็จะหมดแรง และไม่ต่อเนื่อง เพราะไม่มีลูกค้าเข้าไป นี่เองจึงทำให้การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนไม่ครบวงจร

เมื่อเห็นว่าจิ๊กซอว์ด้านการตลาดหายไป คุณนุ่น และรุ่นพี่ที่มีจิตอาสา “สมศักดิ์ บุญคำ” หรือคุณไผ หนุ่มวิศวะ ที่รู้จักกันจากการทำงานในชุมชนเช่นเดียวกัน จึงมีความคิดตรงกันว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ มีลูกค้าเข้าไปท่องเที่ยว และคุณนุ่น ก็เห็นว่าตรงนี้มีโอกาสในแง่ของการดำเนินธุรกิจได้ จากจิ๊กซอว์ที่หายไป ประกอบกับธุรกิจท่องเที่ยวก็มีโอกาสเติบโตได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว เพราะเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว จึงเริ่มคิดทำโครงการที่นำเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมมาเป็นตัวนำ เพื่อนำตลาดเข้าหาชุมชน

รูปแบบของโมเดลการทำธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเน้นการเข้าไปร่วมมือกับชุมชนในการเข้าไปให้ความรู้ในการพัฒนา มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อนำนักท่องเที่ยวเข้าไปหาชุมชน Local Alike ไม่ใช่บริษัทนำเที่ยวที่มีไกด์ของตัวเองนำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชุมชน เพราะคนที่จะเป็นไกด์และดูแลการบริหารจัดการในชุมชน จะเป็นการทำงานของคนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ บริษัทจะเป็นตัวการในการสร้างตลาดควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน

“การเริ่มต้นธุรกิจนี้จากศูนย์ เพราะไม่มีทุน ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนเลย และสิ่งที่ยากคือ เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งเราก็ใช้วิธีหาเงินทุน โดยนอกจากเงินลงทุนที่หุ้นกันส่วนหนึ่ง เราก็พยายามส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์อัพ เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ต่อยอดพัฒนาธุรกิจของ Local Alike โดยก็มีหลายผลงานที่เราส่งประกวดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งก็ชนะได้รับรางวัล เช่น โครงการของสิงคโปร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟาวเดชั่น, โครงการของธนาคารดีบีเอส, โครงการสตาร์ตอัพ ที่เอไอเอส สนับสนุน หรือแม้แต่โครงการต่างๆของรัฐบาลที่สนับสนุนเงินทุนด้านสตาร์อัพ ผ่านหน่วยงานต่างๆ อย่างเว็บไซต์ของ Local Alike ที่เกิดขึ้นก็มีการพัฒนาหน้าตามาอย่างต่อเนื่องผ่านเงินที่ได้รับการสนับสนุนของรัฐบาล”

เมื่อชนะการประกวด ก็ยังทำให้บริษัทเริ่มเป็นที่รู้จักในตลาด ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการบอกต่อเป็นหลัก ซึ่งนำไปสู่การได้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคม จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการทำซีเอสอาร์ ที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนให้ท้องถิ่นจริงๆ ไม่ใช่แค่ปลูกป่าแล้วก็จบ และทุกวันนี้คอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่มีก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆผ่านประสบการณ์ในการทำงานของบริษัท และคอมมิวนิตีของการพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดจากคนคอเดียวกันที่มีใจอยากช่วยเหลือชุมชน

มาวันนี้โมเดลของการพัฒนาชุมชน และนำส่วนหนึ่งมาเป็นรายได้ของบริษัท ก็ไม่ใช่โมเดลเดียวในการดำเนินธุรกิจของของ Local Alike เพียงโมเดลเดียว เพราะมีอีกหลายโมเดลในการต่อยอดธุรกิจของบริษัทที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกหลายโมเดล ไม่ว่าจะเป็นการทำโครงการให้แก่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรืออพท. ในการจัดทำกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบใส่ในสิ่งแวดล้อมใน 6 พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่จะทำเป็นลิสต์แนะนำกิจกรรมที่องค์กรต่างๆควรจะไปทำเรื่องซีเอสอาร์ หรือแม้แต่การมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการวิลเลจ ทู เดอะเวิลด์ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือททท. เป็นต้น

ไม่ว่าจะโมเดลของดำเนินธุรกิจที่มีหลายรูปแบบขึ้น จากการต่อยอดธุรกิจที่เกิดขึ้น แต่ผู้ก่อตั้ง ก็มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ คือ อยากจะขับเคลื่อนธุรกิจของ Local Alike ให้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน เพราะเป็นหัวใจที่บริษัทจะเติบโตไปพร้อมๆ กันนั่นเอง

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 7 สิงหาคม 2559

www.thansettakij.com

Comment Box