พ่อเมืองภูเก็ตสำรวจเส้นทางเดินเรือ เสริมท่องเที่ยวเชื่อมพังงา-กระบี่ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดภูเก้จว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสำรวจเส้นทางเดินเรือ เชื่อมกลุ่มทะเลอันดามัน สายอ่าวปอ เกาะยาว พังงา และท่าเลน กระบี่ เพื่อเพิ่มทางเลือก ส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2561 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางสำรวจเส้นทางเดินเรือ เชื่อมกลุ่มทะเลอันดามันจากท่าเรืออ่าวปอไปยังท่าเรือ ช่องหลาด ตำบลเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงา และ คลอง ท่าเลน อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

ภายหลังจากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันการเดินทางระหว่างจังหวัดภูเก็ต,พังงาและกระบี่ ส่วนใหญ่ใช้การเดินทางทางบก ส่วน ทางทะเลยังมีการเดินทางและใช้ประโยชน์น้อย

” ในอนาคต การให้บริการของสนามบินภูเก็ตค่อนข้างที่จะอิ่มตัว ดังนั้น การสร้างทางเลือกใหม่ในการเดินทาง จากจังหวัดภูเก็ตไปยังกระบี่โดยทางเรือถือเป็นทางเลือกใหม่ ที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งในเกาะแก่งต่างๆ ที่มีความสวยงามได้ อาทิ เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย ซึ่งใช้เวลาสั้นมากจากท่าเรืออ่าวปอ จากจังหวัดภูเก็ตเดินทางไปจังหวัดกระบี่ใช้เวลาเพียง ประมาณ 80 นาที แต่หากใช้การเดินทางทางบกจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง ดังนั้นการเปิดเส้นทาง การเดินทางทางน้ำ เป็นการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกใหม่ ที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการลดการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางอากาศ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางทางอากาศมาลงที่จังหวัดกระบี่ และเดินทางจากกระบี่โดยทางเรือมายังจังหวัดภูเก็ตได้สะดวก”นายนรภัทรกล่าว

แผ่นที่

ด้านการพัฒนาเส้นทางทางเรือ ขณะนี้คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการหารือที่จะพัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางน้ำ โดยเรือโดยสารระหว่างจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้เสนอรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เส้นทางการเดินเรือมีหลายเส้นทาง ตัวอย่างเช่น เส้นทางบนสุด ออกจากอ่าวปอ ภูเก็ตเดินทางผ่าน เกาะยาว ใหญ่ เกาะยาวน้อย และผ่านช่องแคบ ไปที่ท่าเลน เป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด และมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการพัฒนาที่สุดเพราะมีความเหมาะสมไม่ได้รับผลกระทบจากลมมรสุม และจากข้อมูลพบว่าในช่วงที่เกิดภัยพิบัติสึนามิเส้นทางนี้ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีเกาะแก่งกระจายตัวอยู่และเป็นเส้นทางที่สามารถใช้ในการเดินทางเรือได้ตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ การเดินทางสำรวจจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจะเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการพร้อมทั้งจัดสรุปส่งข้อมูลให้กับส่วนกลาง เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางทางน้ำในพื้นที่ 3 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา

ดังนั้นแนวทางการพัฒนาจึงต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 3 จังหวัด โดยมีคณะกรรมการควบคุมการเปิดเส้นทางเป็นผู้วินิจฉัย หากเส้นทางนี้สามารถดำเนินการได้จะช่วยลดปัญหาการจราจรทางบกที่มีความแออัดคับคั่งในปัจจุบันลงได้ ซึ่งในเบื้องต้นขณะนี้ส่วนของท่าเรือที่จะรองรับการเดินทางถือว่ามีความพร้อมมาก  นอกจากนี้จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงายินดีตอบรับที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี

สำรวจ

 

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 24 เมษายน 2561

www.prachachat.net/local-economy/news-147598

Comment Box