เปิดแผนลงทุน “มุกดาหาร” รับ “ศก.-ท่องเที่ยว” โตจังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่มีพื้นที่เชื่อมโยงกับทาง สปป.ลาว และเวียดนาม ที่ผ่านมาจึงได้เซ็นสัญญาเป็นเมืองคู่แฝดทางเศรษฐกิจกับทางจังหวัดสะหวันนะเขต สปป.ลาว และเมืองกวางตรี ของเวียดนาม ไปตั้งแต่ปี 2547

ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศให้ “มุกดาหาร” เป็น 1 ในเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้แผนการพัฒนาเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

“สรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร” ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยถึงแผนการพัฒนาจังหวัดทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวว่า จังหวัดมุกดาหารมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวไว้อย่างชัดเจน

โดยในภาคการท่องเที่ยวนั้น ทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งจากข้อมูลของปี 2559 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมุกดาหารกว่า 1 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 2,000 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

สำหรับปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมุกดาหาร ประมาณ 1.5 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 3,000 ล้านบาท โดยทางจังหวัดได้ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยว และเอกชนท่องเที่ยว พยายามส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ ขณะที่รัฐบาลเองก็ได้จัดสรรงบประมาณลงมาให้ทางจังหวัดได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอีกราว 500-600 ล้านบาท อาทิ ปรับปรุงตลาดอินโดจีน, หอแก้วมุกดาหาร และภูมโนรมย์ที่ข้างบนมีพระพุทธรูปสูง 84 เมตร รวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอหว้านใหญ่ แก่นกระเบา เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังได้งบประมาณสำหรับปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอีกหลายพันล้านบาท สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตตัวเมือง เขตเทศบาล เชื่อมระหว่างจังหวัด และภายในอำเภอต่าง ๆ รวมถึงเชื่อมการท่องเที่ยว

อาทิ ถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดมุกดาหาร-นครพนม งบประมาณผูกพัน 3 ปี (2560-2562) จำนวน 1,050 บาท อีกเส้นหนึ่งคือเชื่อมต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ งบฯผูกพัน 3 ปี (2560-2562) จำนวน 2,400 ล้านบาท

นั่นหมายความว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า ถนนสู่มุกดาหารจะเป็น 4 ช่องจราจรทั้งหมด อีกโครงสร้างหนึ่งที่ทางจังหวัดเสนอไปแล้วคือ รถไฟทางคู่ จากบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เข้ามหาสารคาม มุกดาหาร ไปสิ้นสุดที่นครพนม ความยาว 354 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างรอทางการรถไฟฯ เสนอพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน

ไม่เพียงแค่นี้ เพื่อเป็นการตอบโจทย์เรื่องการเดินทางของนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ทางจังหวัดยังได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดและเอกชน เสนอเรื่องขอเปิดสนามบินจังหวัดมุกดาหารไปยังกระทรวงคมนาคมแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารยังย้ำด้วยว่า ปัจจุบันมุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการท่องเที่ยว ทั้งท่องเที่ยวในจังหวัดและท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 19 พฤษภาคาม 2560

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1495087032

Comment Box