เชียงรายจับมือ 4 ชาติ เปิดรูตทัวร์ 5 เชียง.ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ จ.เชียงรายนั้นถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ด้านหนึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเมียนมา อีกด้านติดต่อกับประเทศลาว และยังสามารถเชื่อมโยงกับจีนทางตอนใต้ ผ่านทางแม่น้ำโขงและเส้นทางคมนาคมทางบกผ่านลาวและเมียนมา

ในยุคโบราณการติดต่อสัมพันธ์กันในภูมิภาคนี้ เชื่อมต่อกันด้วยเมืองสำคัญ 5 เมือง ที่เรียกกันว่า 5 เชียง ประกอบด้วย จ.เชียงราย เชียงใหม่ เชียงตุง (เมืองสำคัญในรัฐฉาน เมียนมา ห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 150 กม.) เชียงรุ้ง (หรือจิ่งหง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ซึ่งถือเป็นเมืองท่าสำคัญ ในการขนส่งสินค้าในแม่น้ำโขง) และ เชียงทอง (หลวงพระบาง ประเทศลาว ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก) ปัจจุบันเมือง 5 เชียงทุกเมือง ต่างก็เป็นเมืองสำคัญทั้งด้านการค้า การขนส่ง และการท่องเที่ยว มีศักยภาพที่จะหนุนเสริม ซึ่งกันและกัน จึงเป็นโอกาสให้ จ.เชียงราย วางยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมศักยภาพของเมือง 5 เชียง

ในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้บรรยายพิเศษถึงศักยภาพของ จ.เชียงราย ในการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะเป็นประตูสู่ประเทศจีน ได้ทั้งทางถนน ทางเรือแม่น้ำโขงและทางเครื่องบิน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก และ 5 เชียงก็ถือได้ว่าเป็นอาณาจักรล้านนาในอดีตร่วมกัน สำหรับสถาบันการศึกษาที่รองรับด้านการท่องเที่ยว ก็มีทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ ซึ่งมีการทำบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยูกับองค์กรในประเทศต่างๆ ลุ่มน้ำโขง เพื่อศึกษาวิจัยและร่วมกันพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยวหลายเรื่อง มีการแลกเปลี่ยนศึกษา มีการเรียนรู้วิจัย ฯลฯ ดังนั้นการที่หลายฝ่ายจากหลายประเทศมาร่วมกันในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีมาก

เรือท่องเที่ยวจิ่งหง-เชียงราย

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย มองว่าการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของประเทศไทย และมีแนวโน้ม ว่าจะเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต รวมทั้งรายได้จากภาคการท่องเที่ยวยังถือเป็น 15 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีของไทย สำหรับ จ.เชียงราย มีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละ 4 ล้านคน และ จ.เชียงใหม่ 10 ล้านคน แต่สำหรับเมือง 3 เชียง ที่เหลือนั้นยังไม่มีข้อมูล ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงเป็นจุดขายสำคัญ และหากประเทศในภูมิภาคนี้ร่วมกันก็จะสามารถเชื่อมโยงเป็นพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว ก็จะเป็นการกระจายรายได้ด้านนี้ออกไปทั้งภูมิภาคได้แน่นอน

“ปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก ในภูมิภาคยังคงเป็นกลุ่มชาวจีนและมีในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน ต่างทะลักเข้ามาในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ดังนั้นหากว่ากลุ่ม 5 เชียงได้พัฒนา เส้นทางท่องเที่ยวร่วมกัน โดยอาศัยความมีที่มาที่ไปที่เชื่อมโยง สามารถเล่าเรื่องราวของ 5 เชียงร่วมกันได้ โดยเฉพาะมีความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก็จะเป็นจุดขายที่สำคัญอย่างมาก กระนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรก คือ การทำความเข้าใจเรื่อง 5 เชียงกับผู้ที่จะมาทำงานร่วมกันก่อนนั่นเอง ซึ่งก็คือภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวทั้ง 4 ประเทศดังกล่าว” ผวจ.เชียงราย กล่าว

ผวจ.เชียงราย บอกว่า สิ่งที่คาดหวังสำหรับความร่วมมือกันของเมือง 5 เชียง คือ การทำแพ็กเกจการท่องเที่ยว หรือรูตทัวร์ที่มีคุณภาพร่วมกันได้โดยเร็ว

พื้นฐานการพัฒนาของเมืองต่างๆ ในกลุ่ม 5 เชียง ถือว่าต่างก็ก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างรวดเร็ว จากการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง 5 เมือง 4 ประเทศ ที่มีประชากรร่วมกันนับหลายร้อยล้านคน ถือเป็นพื้นที่สำหรับการลงทุนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ที่มา: โพสทูเดย์ วันที่ 12 มกราคม 2561

https://www.posttoday.com/local/scoop/535157

Comment Box