ศูนย์วิจัยกสิกร คาดนทท.จากสหราชอาณาจักรเข้าไทย ปี’59 ยังเพิ่มขึ้นแม้จะมี Brexitสถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรปเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงครึ่งแรกของปี 2559 เติบโตอย่างโดดเด่น ขณะที่ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรปยังคงจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมตลาดตลอดทั้งปี 2559 น่าจะยังขยายตัวไม่ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยตลาดนักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรปที่ไม่รวมสหราชอาณาจักรจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.6-8.5 หรือมีจำนวนประมาณ 3.72-3.75 ล้านคน

จากที่เติบโตร้อยละ 4.7 ในปี 2558 ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยน่าจะยังขยายตัวร้อยละ 4.0-5.2 หรือมีจำนวน 9.85-9.96 แสนคน จากที่เติบโตร้อยละ 4.3 ในปี 2558 อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของไทยคงต้องติดตามสถานการณ์ Post Brexit อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจได้ทันเหตุการณ์

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 3 สิงหาคม 2559

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1470228195

Comment Box