ท่องเที่ยวเดือนแรก สัญญาณบวก รัฐเร่งปั้น Sport Tourismแม้ว่าภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาจะเติบโตได้ไม่หวือหวานัก เพราะกระบวนการจัดระเบียบทัวร์ผิดกฎหมายยังฝุ่นตลบ แต่บรรยากาศโดยรวมในช่วงเดือนแรกของปีนี้ได้ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ

“พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์” ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ในเดือนมกราคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 3.19 ล้านคน ขยายตัว 6.52% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากเกือบทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภูมิภาคอเมริกาและเอเชียใต้ที่ขยายตัวกว่า16.87% และ 14.31% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาตามลำดับ

โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น และลาว ตามลำดับ

สำหรับในด้านของรายได้นั้น “พงษ์ภาณุ” รายงานว่า ในเดือนแรกของปีนี้ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 1.69 แสนล้านบาท ขยายตัว 10.26% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และเกาหลี ตามลำดับ

นอกจากนี้ โดยภาพรวมสถานพักแรมในเดือนมกราคม ปี 2560 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 75.9% ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.38% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวของชาวไทยที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อากาศหนาวเย็น

ขณะที่ “กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แถลงถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในปีนี้ว่า ภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยวของไทยตั้งแต่ 1 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 4.55 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

และสร้างรายได้เป็นมูลค่ารวม 2.4 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.99% (เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา)

สะท้อนให้เห็นว่า โครงการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวยังขยายตัวสูงกว่าจำนวนนักท่องเที่ยว ซึ่งยังสอดคล้องกับเป้าหมายการผลักดันให้การท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ในจำนวนดังกล่าวนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสูงสุด5 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน รองมาคือ มาเลเซีย, รัสเซีย เกาหลี และญี่ปุ่น

ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 5 อันดับแรกนั้นไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกับจำนวนนักท่องเที่ยวมากนัก โดยอันดับแรกที่สร้างรายได้สูงสุด คือ จีน ตามด้วย รัสเซีย, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย และเกาหลี

“กอบกาญจน์” กล่าวว่า ตัวเลขรายได้ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า นักท่องเที่ยวรัสเซีย และอเมริกา ยังคงมีการใช้จ่ายที่สูง และพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาที่นาน

สำหรับแนวทางการทำการตลาดในปีนี้นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯย้ำว่า ไทยจะยังคงเดินหน้าสร้างการท่องเที่ยวไทยให้เป็นศูนย์กลางใน 5 ด้านด้วยกัน

ประกอบด้วย 1.การท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sport Tourism 2.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Medical & Wellness 3.การจัดงานแต่งงาน หรือ Wedding & Romance 4.การท่องเที่ยวทางน้ำ หรือ Maritime Tourism และ 5.การท่องเที่ยวเชื่อมโยง หรือ ASEAN Connect

และในหลักใหญ่ของการโปรโมตทั้ง 5 ด้านข้างต้นนั้นจะต้องมุ่งขายความเป็นวิถีคนท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Experience) อาทิ มุ่งเน้นการขาย 70 เส้นทางตามรอยพระบาท, การท่องเที่ยวทางราง (รถไฟ) การท่องเที่ยวภาคค่ำ ฯลฯ

“กอบกาญจน์” ยังบอกด้วยว่า ขณะนี้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าไทยสามารถใช้การท่องเที่ยวเชิงกีฬามาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นกีฬากันมากขึ้นและที่ผ่านมาก็มีนักกีฬาต่างชาติเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันและอยู่ท่องเที่ยวต่อกันมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้เห็นได้จากการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการสำคัญอาทิ เชียงใหม่มาราธอน ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 11,000 คน เพิ่มขึ้น 78% มีนักวิ่งชาวต่างชาติเข้ามาร่วมแข่งขันถึง 53 ประเทศ หรือขอนแก่นมาราธอน ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 36,000 คน เพิ่มขึ้นกว่า 70% มีชาวต่างชาติเข้าร่วมถึง 47 ชาติ

และล่าสุดรายการกรุงเทพมาราธอน มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 37,000 คน มีชาวต่างชาติเข้าร่วมจาก 60 ประเทศ ซึ่งไทยได้วางกลยุทธ์สร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาที่หลากหลาย โดยจะเน้นการจัดแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็นระดับโลก และที่เป็นระดับประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจการออกกำลังกายสามารถมาเที่ยวและร่วมกิจกรรมด้านกีฬาในไทยได้ตลอดทั้งปี

โดยการท่องเที่ยวของไทยจะไปโปรโมตเพื่อย้ำเรื่อง”สปอร์ตทัวริซึ่ม” ในระดับโลกอีกครั้ง ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี (ITB Berlin 2017) ที่จะจัดขึ้น 8-12 มีนาคมนี้

เพื่อสื่อสารให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้ว่า ไทยมีความตั้งใจจริงที่จะเป็น Sport Dream Destination โดยมีเป้าหมายหลัก คือ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจท่องเที่ยวของไทยนั่นเอง

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1487581855

Comment Box