ททท.ตรัง ปลุกท่องเที่ยววิถีชุมชน “ลำขนุน”ททท.ตรังหนุนท่องเที่ยวชุมชน ประเดิมเปิดตลาดต้นน้ำ “ลำขนุน” อำเภอย่านตาขาว หวังเพิ่มทางเลือกนักท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าชุมชน ชูจุดเด่นเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ไร่นาสวนผสม ชมความงามภูผาหมอก พายเรือคยักชมธรรมชาติลำคลองพิกุล

นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม Village Tourism 4.0 ภายใต้โครงการ Village to the World 4.0 สร้างสรรค์กิจกรรมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ขานรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเจริญ และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ททท.ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดท่องเที่ยวเชิงคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ททท.จะช่วยส่งเสริมและให้ความรู้ทั้งด้านการจัดการการท่องเที่ยว และด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดมากขึ้น โดยมีทีมนักวิชาการมาช่วยกันค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน และปรับให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวตามคอนเซ็ปต์ของแต่ละชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวได้ตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง

โดยล่าสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ททท.ได้ให้การสนับสนุนการเปิดตลาดต้นน้ำลำขนุน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เนื่องจากชุมชนบ้านลำขนุน มีความโดดเด่นในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ระดับประเทศ ทั้งการเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ไร่นาสวนผสม ที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชุมชนวิถีเกษตร รวมถึงการปลูกพืชผักผสมผสาน การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ โดยตลาดเปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

นอกจากนี้ ชุมชนบ้านลำขนุนยังมีความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่ตั้งของภูผาหมอก มีกิจกรรมพายเรือคยักล่องไปตามลำคลองพิกุล ซึ่งเป็นลำคลองสายหลัก และจะมีคลองมาบรรจบทั้งคลองลำขนุน น้ำตกสายรุ้ง คลองลำโท่ คลองลำปินะ ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสสายน้ำใส ธรรมชาติสวนยางพาราสลับกับสวนผลไม้ตลอดสองข้างคลอง

ส่วนที่พักโฮมสเตย์ก็ได้มาตรฐานรับรองของกรมการท่องเที่ยว และยังมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งมโนราห์ และหนังตะลุง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการแกะสลักรูปหนังตะลุงได้ด้วย

“ททท.ตรังจะช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมด้านการตลาดในทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดตรัง ซึ่งนอกจากจะได้ชมความงามของธรรมชาติ การเล่นน้ำที่เย็นฉ่ำของสายน้ำที่ใสสะอาดแล้ว ยังจะได้ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นที่แสนอร่อยหลากหลายเมนู” นางสาวกรุณากล่าว

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

www.prachachat.net/local-economy/news-66592

Comment Box