ตรัง ขยายสนามบินรับท่องเที่ยว “เช่าเหมาลำ”เอเยนซี่ เตรียมนักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำเที่ยวบินจากจีนบุกตรัง เล็งใช้จังหวัดตรังเป็น new destination เปิดตลาดการท่องเที่ยวแห่งใหม่ พร้อมวางแผนร่วมทุนเปิดบริษัททัวร์รองรับ ขณะที่ทางจังหวัดเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องสนามบิน คาดปี 2567 มีข่าวดี

นายลือพงษ์ อ๋องเจริญ ผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังร่วมกับบริษัทเบี้ยทัวร์ทราเวล และ ททท.สำนักงานตรัง ได้ให้การต้อนรับเอเยนซี่จากมณฑลเสฉวน มณฑลฉงชี่ และมณฑลยูนนาน ซึ่งเอเยนซี่เหล่านี้ต้องการใช้จังหวัดตรังเป็นจุดหมายปลายทางของตลาดท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยมองว่าจังหวัดตรังมีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวจีนได้ เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความเป็นธรรมชาติสวยงาม เป็นแหล่งอาหารทะเลและอาหารพื้นเมือง ตลอดจนมีความพร้อมในเรื่องที่พักแรมทั้งบนชายฝั่งและตามเกาะต่าง ๆ

นอกจากนั้นเอเยนซี่จากจีนต้องการนำเครื่องบินเช่าเหมาลำบินตรงมายังจังหวัดตรัง ซึ่งได้มีการหารือกับผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรังแล้ว และได้แนวทางในการดำเนินการสรุป คือ หากจีนต้องการเดินทางโดยใช้เครื่องบินเหมาลำ สนามบินตรังสามารถรองรับได้ แม้ไม่ได้เป็นสนามบินนานาชาติ แต่เป็นสนามบินศุลกากร สามารถจัดหาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้บริการที่สนามบินตรังได้

โดยให้สายการบินนั้นจัดทำแผนเปิดเส้นทางการบินเช่าเหมาลำ เมื่อผ่านความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่จีนแล้ว ให้นำแผนดังกล่าวเสนอมายังผู้อำนวยการการท่าอากาศยานตรัง ส่วนกรณีที่ใช้สายการบินปกติที่บินระหว่างจีน-กรุงเทพฯ-ตรัง ทางเอเยนซี่จากจีนวางแผนที่จะร่วมทุนกับทางบริษัทเบี้ยทัวรทราเวล เพื่อเปิดบริษัททัวร์ในจังหวัดตรังเร็ว ๆ นี้

นายณัฐนนท์ โพธิเมธานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากการเข้ารับฟังการสรุปผลการประชุมและรับฟัง “โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการขยายสนามบินท่าอากาศยานตรัง” ครั้งที่ 1/2561 ล่าสุดพบว่าข้อมูลปริมาณการใช้ท่าอากาศยานตรังในปี 2548 มีจำนวนผู้โดยสารรวม 80,520 คน

ปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 648,979 คน และปี 2560 เพิ่มขึ้นอีกกว่า 20% ซึ่งมีปัญหาด้านอาคารที่พักผู้โดยสารและที่ทำการของเจ้าหน้าที่ ขนาดพื้นที่เพียง 3,000 ตร.ม. และมีปัญหาข้อจำกัดทางขับ (taxiway) 2 ทาง และลานจอดรองรับเครื่องบินตามโครงการศึกษาพัฒนาท่าอากาศยานตรังใหม่ จะต้องมีการต่อเติมความยาวทางวิ่งด้านตะวันตกอีก 890 เมตร เป็น 2,990 เมตร พร้อมขยายไหล่ทางข้างละ 7.5 เมตร สร้างทางขับ (taxiway) ด้านทิศใต้ 3 ทาง ขนาด 182 คูณ 23 เมตรพร้อมไหล่ทางวิ่งข้างละ 10.5 เมตร สร้างลานจอดเครื่องบิน (apron) ด้านทิศใต้ขนาด 135/600 เมตร สามารถรองรับผู้โดยสารจำนวน 378 ที่นั่งได้ 10 ลำ สร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่พื้นที่ 32,500 ตร.ม. รองรับ 1,200 คนต่อชั่วโมง รวมไปถึงการสร้างถนนและลานจอดรถใหม่

“สำหรับสนามบินตรังปัจจุบันมีโครงการสร้างขยายอาคารที่พักผู้โดยสารปี 2561-2562 รองรับได้เพียงชั่วโมงละ 600 คน ส่วนโครงการศึกษาพัฒนาท่าอากาศยานตรังแห่งใหม่ ตามแผนพัฒนาที่วางไว้แต่ละปีจะมีขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น จัดให้มีการประชุมรับฟังสรุปข้อมูลครั้งที่ 2 ภายในปี 2561 จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินระหว่างปี 2562-2563 และเริ่มก่อสร้างที่ใหม่ระหว่างปี 2563-2566 และเปิดใช้บริการราวปี 2567-2568 ทั้งนี้ทางจังหวัดตรังขอให้กระทรวงคมนาคม ช่วยสนับสนุนงบประมาณพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงบริเวณสนามบินให้ขยายถนนกว้างกว่าเดิม ผมคิดว่าคงเป็นข่าวดีที่เป็นจริงได้ภายในปี 2567-2569” นายณัฐนนท์กล่าว

ด้านนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานตรังมีอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 3,000 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารจำนวน 300 คนต่อชั่วโมง ความยาวทางวิ่ง 2,100 เมตร หลุมจอดเครื่องบิน 4 หลุมจอด จำนวนเที่ยวบินไป-กลับ 12 เที่ยวบินต่อวัน คาดว่าจำนวนผู้โดยสารในอีก 20 ปีข้างหน้า จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.3 ล้านคน ซึ่งเกินขีดความสามารถในการให้บริการในปัจจุบัน กรมท่าอากาศยานจึงมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานตรัง

โดยดำเนินการต่อเติมความยาวทางวิ่งทางด้านทิศตะวันตกไปอีก 1,145 เมตร จะได้ความยาวทางวิ่งเป็น 2,990 เมตร และพื้นที่สำหรับติดตั้งนำร่องอีก 225 เมตร พร้อมไหล่ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ที่จะสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้ถึง 1,200 คนต่อชั่วโมง หรือประมาณ 40 เที่ยวบินต่อวัน

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 25 เมษายน 2561

www.prachachat.net/local-economy/news-148630

Comment Box