‘กสิกร’คาดปีนี้ต่างชาติเที่ยวไทย 33.50-34.15 ล้านคน“ศูนย์วิจัยกสิกร” คาดปีนี้ต่างชาติท่องเที่ยวไทย 33.50-34.15 ล้านคน โต 2.8 -4.8% ประเมินรายได้อยู่ที่ 1.76-1.79 ล้านลบ. เพิ่มขึ้น 7.3-9.1 %

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ในปี 2560 นี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจะมีจำนวนประมาณ 33.50-34.15 ล้านคน หรือเติบโตประมาณ 2.8-4.8% ชะลอลงจากที่เติบโตที่ 8.9% ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีความเสี่ยงที่ต้องติดตาม ทั้งปัจจัยด้านมหภาคอย่างทิศทางเศรษฐกิจและค่าเงินของตลาดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ นโยบายการดึงดูดนักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ และปัจจัยด้านจุลภาคอย่างการแข่งขันกันทำตลาดในธุรกิจท่องเที่ยวที่จะมีผลต่อจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2560 นี้ จะเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ของไทย ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะต้องมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ในกำหนดตารางเวลาให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแผนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวล่วงหน้า พร้อมกับสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งหากมีการวางแผนบริหารจัดการที่ดีจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยต่อเนื่อง

ในด้านของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2560 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.76-1.79 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3-9.1% จากที่คาดว่าจะเติบโตประมาณ 12.6% ในปี 2559

อนึ่ง ในปี 2559 ที่ผ่านมา ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยยังคงเติบโตได้ดี แม้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยหลายประการ โดยหนึ่งในปัจจัยท้าทาย คือ การจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งส่งผลทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยวลดจำนวนลง อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากยุโรปและในหลายประเทศ ประกอบกับรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะสั้น 3 เดือน (วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) โดยเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า และมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ซึ่งช่วยกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ได้ระดับหนึ่ง ทำให้ทั้งปี 2559 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมีจำนวนประมาณ 32.58 ล้านคน ขยายตัว 8.9% จากปี 2558 (ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของกรมการท่องเที่ยว)

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 11 มกราคม 2560

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/735632

Comment Box