โรงแรมภูเก็ตรวมตัวตั้งสมาคม-สร้างแบรนด์เดียว หวังดึงดูดท่องเที่ยวระดับโลกนายวิจิตร ณ ระนอง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมภูเก็ต เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ได้รวมตัวก่อตั้งสมาคมโรงแรมภูเก็ต พร้อมจัดแคมเปญ “แบรนด์ ภูเก็ต” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ต ให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก โดยร่วมมือกับโคว โกลบอล (QUO Global) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์โรงแรมและการท่องเที่ยวระดับโลก

“นักท่องเที่ยวมาภูเก็ตมีคุณภาพหมด แต่ปัญหาของภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวแบบไร้ทิศทาง ไม่สามารถวางแผนได้ การรีแบรนด์เพื่อยกระดับภูเก็ตไปสู่ตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น ปี2560 คาดว่าการท่องเที่ยวภูเก็ต จะมีมูลค่า 2.2 แสนล้านบาท เพิ่ม 10% จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็นมาก 13 ล้านคน หรือ เพิ่ม 8-10% จากปีก่อน “

ทั้งนี้ ปัจจุบันภูเก็ตมีจำนวนห้องพักที่ถูกต้องตามกฎหมาย 5 หมื่นห้อง และหากรวมห้องพักนอกระบบ ทั้งหมด 7 หมื่นห้อง มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยราว 70% ของจำนวนห้องพักทั้งหมด แต่คาดว่าช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจะเพิ่มเป็น 80-90%

ที่มา: มติชน วันที่ 23 มกราคม 2560

www.matichon.co.th/news/437943

Comment Box