SMEs TALKS | เกาะเกร็ด : อัญมณีริมเจ้าพระยา… ถ้าเอ่ยถึงชื่อ เกาะเกร็ด เชื่อว่า พวกเราเกือบทุกคนเคยได้ยินและรู้จักชื่อนี้ในฐานะของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่ใกล้เมืองหลวง เป็นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัว นอกจากนี้ หลายคนเคยไปเยือนมาแล้ว และเกาะเกร็ดที่ผมไปเยือนในวันนี้ ไม่เหมือนเมื่อวาน เกาะเกร็ดจากที่เคยเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำลังน้อมนำปรัชญา “ระเบิดจากข้างใน” ขององค์ภูมินทร์ รัชกาลที่ 9 มาเป็นหัวใจขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงท่องเที่ยว” ที่สร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวกับเจ้าของบ้านให้มากขึ้น เพื่อให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนั้น สัมผัสได้จากผู้มาเยือน และรับรู้ถึงความร่วมสมัยจากการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

ชุมชนแห่งนี้มีความหลากหลายของวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 3 เชื้อชาติ คือ ไทย มอญ และมุสลิม ที่แบ่งปันความสุขร่วมกันบนเกาะแห่งนี้ และต่างก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเทศกาล ผลิตภัณฑ์ อาหาร กิจกรรม หรือบริการต่าง ๆ ที่ผู้มาเยือนพบเห็นในศาสนสถานในพื้นที่ได้ ตั้งแต่ เจดีย์มุเตาที่วัดมอญ “ปรมัยยิกาวาส” จนถึงวัดไผ่ล้อมของชุมชนชาวไทย สวนเกล็ดพุทธ จนถึงมัสยิดท่าอิญ ซึ่งสถานที่เหล่านี้ คือ จุดแวะของเส้นทางนักปั่นชมธรรมชาติและอาคารบ้านเรือนในระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร เส้นทางนี้ คือ 1 ใน 5 เส้นทางหลักของการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะแสวงหาความน่ารักของชุมชนแห่งนี้ เส้นทางแต่ละเส้นทางบ่งบอกอัตลักษณ์ของชุมชนที่ผู้มาเยือนคาดหวังจะได้พานพบเรียงรายตลอดเส้นทาง อาทิ เส้นทางขนมหวาน ที่จะมีขนมหวานมงคลต่าง ๆ ที่หาทานได้ยาก ขนมตำรับชาววังตั้งแต่คราวยุครัชกาลที่ 5 เสด็จฯ แวะเรือพระที่นั่งที่แห่งนี้ ผมเดินฝ่าเส้นทางนี้พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านชลธี ยังตรง ที่กรุณาแนะนำ เรียกว่าอิ่มหวานเลยครับ ทั้งขนมและรอยยิ้มของแม่ค้า

เส้นทางสปา สมุนไพร และเกษตร เป็นเส้นทางที่ท่านจะพบกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร บริการสปา ลองฝึกปลูกผักเพื่อทานที่บ้านเอง ลองทำขนมปั้นขลิบและห่อกลับบ้าน หรือเลือกทานผลไม้สด ๆ และเส้นทางนาฏศิลปไทยให้ชนรุ่นหลังภาคภูมิใจ รวมทั้งชมศิลปะการรำไทยและมอญที่วัดไผ่ล้อมทุกวันหยุด การทำสมุนไพรบ้านย่าสา ขนมโบราณของแม่ทองเติมที่มีให้เลือกตามใจผู้ซื้อ

ส่วนเส้นทางนักปั้น เส้นทางที่เต็มไปด้วยกิจกรรมของอัตลักษณ์ที่ขึ้นชื่อของเกาะเกร็ด เครื่องปั้นดินเผารามัญ หม้อน้ำลายวิจิตรที่ผ่านกาลเวลามาหลายร้อยปีและดัดแปลงเข้าสู่ยุคสมัยอย่างงดงามร่วมสมัย

หน่วยงานของราชการหลายหน่วยงานได้ลงไปสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวง กรม กองต่าง ๆ ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาเกาะเกร็ดมากขึ้นและไปในทิศทางเดียวกัน เพราะชุมชนตกลงชัดเจนในทิศทางการเดินของวิถีชีวิตของตนเอง การเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ CIV ของกระทรวงอุตสาหกรรมและ จ.นนทบุรี มีผู้ประกอบการจำนวน 17 ราย ในปีแรกที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณค่ามากขึ้น และได้ขยายเป็น 30 รายในปีนี้

ท่านรองผู้ว่าฯ ชลธี บอกว่า วันนี้เกาะเกร็ดเป็นที่รู้จักของต่างชาติมากขึ้น จากการเข้าร่วมโครงการ CIV และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมมากขึ้นกว่าเดิมมาก และมักถามหาเส้นทางเดินของ CIV ซึ่งวันนี้ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวก็ลองแวะดูแผนที่ของ CIV ที่กำหนดที่ตั้งของต้องซื้อ ต้องชิม และต้องชม ของเกาะเกร็ด และจังหวัดก็จะร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเติมเต็มและเจียระไนเสน่ห์ ความงดงาม และคุณค่าของชุมชนแห่งนี้ให้เป็น “เพชรริมเจ้าพระยา”

เกาะเกร็ด,ขนมหวาน

 

ผมแนะนำท่านมาเยือนเกาะเกร็ด เพื่อดูโมเดลการพัฒนาชุมชนแบบ CIV ที่ความสมดุลของวัฒนธรรม ธรรมชาติ ความทันสมัยผ่านงานสร้างสรรค์ ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวในที่แห่งนี้ ที่ที่หลายคนเรียกว่า ชุมชนแห่ง “วันวานของพรุ่งนี้”

คอลัมน์ : SMEs TALKS โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,353 วันที่ 1-4 เม.ย. 2561 หน้า 13

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 21 เมษายน 2561

http://www.thansettakij.com/content/276575

Comment Box