“บิ๊กโด่ง” ลงพื้นที่ยะลา ดูจุดสร้างสกายวอล์คชมทะเลหมอก งบกว่า 170 ล้านผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

พร้อมทั้งคณะได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนา อ.เบตง จ.ยะลา ในฐานะเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เป็น 1 ใน 3 ตามโครงการเมืองต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องจากการติดตามความก้าวหน้าของเมืองหนองจิก ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบของ จ.ปัตตานี เมื่อเดือนธันวาคม และเมืองสุไหงโก-ลก เมืองต้นแบบของ จังหวัดนราธิวาส ล่าสุดเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จากการร่วมประชุมรับฟังการ บรรยายสรุป และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าอย่างมาก ในทุกด้าน โดยเฉพาะในการก่อสร้างสนามบิน ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยจะแล้วเสร็จในกลางปี 2562 หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่เห็นความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ บ้านปิยมิตร ต.ตาเนาะแมเราะ โรงไฟฟ้า ต.ตาเนาะแมเราะ หมู่บ้านไก่ ฟาร์มโกช้าง ต.ตาเนาะแมเราะ

นอกจากนี้ พล.อ.อุดมเดช และคณะได้ไปยังจุดก่อสร้างสกายวอล์ค (Skywalk) ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สำหรับการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมนั้น ส่วนราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้พยายามปรับปรุง เช่น การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อความสะดวกเข้าถึงพื้นที่ (หลักเขตที่ 54 A) วงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท และการขยายถนนทะเลหมอกอัยเยอร์เวงพร้อมลานจอดรถยนต์ จำนวน 28,000,000 ล้านบาท และการจัดทำจุดชมวิวพื้นกระจก (Sky Walk) มูลค่า 91,160,000 ล้านบาท มูลค่ารวม 169,160,000 บาท รวมทั้ง การเจรจาภาคเอกชนร่วมลงทุนกับหน่วยงานรัฐ และเอกชนในพื้นที่ดำเนินโครงการสวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ของอ.เบตง เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเบตง และเมืองใกล้เคียงให้มีความพร้อมรองรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ อีกทั้งได้มีการประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วน ที่มีความสนใจจะมาร่วมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านมิติการพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการเมืองต้นแบบฯ ก็ได้มีการประสานเชิญชวนไปยังหลายหน่วยงานเพื่อเข้ามาร่วมแล้ว และหลายหน่วยงานก็มีแผนที่จะร่วมพัฒนาภายในปี พ.ศ.2560 นี้ รวมทั้ง จะได้เร่งรัดการก่อสร้างสนามบินเบตง เนื่องจากมองว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1488015580

Comment Box