บอร์ด”บินไทย”ถกเครียดแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น-ยาว รุกเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องบิน หนุนรายได้โตแหล่งข่าว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) วาระพิเศษ เมื่อ 10 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น 2 ปี (2560-2561)

กับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี (2560-2564) มุ่งเน้นการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งสั่งการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

“บอร์ดได้สั่งการให้ฝ่ายบริหารหาหนทางในการดำเนินธุรกิจและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนโดยรายละเอียดแผนการสร้างรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย และการจัดหาฝูงบิน จะเข้าที่ประชุมบอร์ดในวันที่ 18 มกราคมนี้”

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น 2 ปี จะเน้นแผนปฏิบัติว่าบินอย่างไรในการเพิ่มความถี่จุดบิน และการเพิ่มความหนาแน่นการบินให้ได้ถึง 5 ช่วงเวลา เทียบจากปัจจุบัน จากเดิมเช้าและช่วงเที่ยงคืน เป็นเช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เครื่องบินและสร้างรายได้ให้กับการบินไทยอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ การบินไทยต้องเร่งเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางยอดนิยม ในแถบเอเชียเหนือ เช่น จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เอเชียตะวันตก และยุโรป และเปิดเส้นทางบินใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น เปิดเส้นทางบินสู่สนามบินใหม่ๆ ในยุโรป รวมถึงการพิจารณาเปิดเส้นทางบินตรงจากตลาดศักยภาพสูงสู่เมืองรองของไทย อาทิ เส้นทางเซี่ยงไฮ้-เชียงใหม่ และเซี่ยงไฮ้-ภูเก็ต โดยผู้โดยสารไม่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งตอนนี้มีดีมานด์รอเรียบร้อยแล้ว

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 11 มกราคม 2560

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1484104793

Comment Box