ทุ่มงบฯ 9 หมื่นล้าน ยกเครื่อง “ท่องเที่ยว” 18กลุ่มจังหวัดนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงฯ เตรียมนำเสนอแผนการลงทุนด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว

โดยใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดที่รัฐบาลจัดสรรให้ทั้ง 18 กลุ่ม วงเงินกลุ่มละ 5 พันล้านบาท รวมวงเงิน 9 หมื่นล้านบาท เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) ที่มีพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 9 มกราคมนี้ เพื่อให้คณะกรรมการททช.พิจารณาเห็นชอบก่อนเดินหน้าพัฒนาและลงทุนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการพัฒนา

“ถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่สุด และคิดว่าเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่สุด เพราะที่ผ่านมา การลงทุนด้านการท่องเที่ยวของเมืองไทยทิ้งระยะเวลามานานมาก ซึ่งสิ่งที่ไทยต้องเร่งคือการลงทุนด้านการท่องเที่ยว เพื่อความยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวในระยะยาว เพราะทุกวันนี้ เหมือนประเทศไทยยังกินบุญเก่า กินทรัพยากรเก่า กินวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเก่าๆ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว หากเรายังไม่สร้างหรือปรับปรุง บุญเก่าจะหมดไป แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม การแออัดนักท่องเที่ยวจะเกิดขึ้น เสน่ห์ทางการท่องเที่ยวของไทยจะหายไป สุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวจะหาย ไปในที่สุด ”

สำหรับโครงการที่จะพิจารณาเพื่อลงทุนด้านการท่องเที่ยวครั้งนี้ จะมีการจัดสรรงบประมาณลงทุนใน 4 ด้าน 1.พัฒนาคน ให้เป็นเจ้าภาพที่ดี เอาคนสูงอายุมาดูแลนักท่องเที่ยว ทั้งความปลอดภัย หรือ ให้ผู้มีความสามารถด้านการสื่อสารเป็นผู้แนะนำนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จากปกติงบประมาณการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ไม่มีการบูรณาการกัน แต่ครั้งนี้จะเดินหน้าพร้อมกัน 3. การพัฒนาถนน เพื่อเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว และ 4.การทำการตลาด ซึ่งททท.ต้องเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือชุมชน ทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ และการทำตลาดดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า ที่ผ่านมายอมรับว่า ไม่มีการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม แม้ภาครัฐพยายามลดหย่อนภาษีให้ ในสภาวะที่นักท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง คงต้องรอให้รัฐบาลลงทุนก่อน จึงจะลงทุนตามก็เป็นได้ แม้ช่วงเวลานี้ถือว่าเหมาะสมกับการลงทุน เพราะนอกจากรัฐบาลปรับลดภาษีให้ ดอกเบี้ยยังระดับต่ำ แต่การลงทุนภาคเอกชนยังไม่เกิด อาจเพราะยังไม่มีความเชื่อมั่นมากพอ

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 8 มกราคม 2560

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1483892065

Comment Box