บอร์ด ทอท.ไฟเขียวทุ่มงบ 2.2 แสนล้าน ขยายสนามบิน 6 แห่ง รับผู้โดยสาร 200 ล้านคนนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ที่มีนายประสงค์ พูนธเนศ เป็นประธาน มีมติเห็นชอบการปรับแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท. ระยะ 10 ปี มูลค่า 2.2 แสนล้านบาท และให้จัดลำดับการขออนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยและปริมาณการจราจรทางอากาศที่เปลี่ยนไป โดยลำดับการขออนุมัติโครงการใหม่ เป็นดังนี้ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานเชียงใหม่ภายในเดือนสิงหาคม ปี 2560 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 โครงการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานภูเก็ตในเดือนมิถุนายน 2561

นายนิตินัยกล่าวว่า สำหรับแผนก่อสร้างเป็นดังนี้ โครงการพัฒนาท่าอากาศหาดใหญ่ เฟสที่ 1 ก่อสร้างระหว่างเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2567 การพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เฟสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562-มิถุนายน 2568 การพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เดือนมีนาคม 2563-มิถุนายน 2565 และการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 เดือนสิงหาคม 2563-ตุลาคม 2565 โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเสนอแผนแม่บทให้กระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามลำดับ โดยเมื่อสิ้นสุดแผนจะทำให้ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เพิ่มจาก 83.5 ล้านคน เป็น 200 ล้านคน ในปี 2568

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1487825828

Comment Box