‘ก.ท่องเที่ยว’จับมือ’ธปท.’แลกเปลี่ยนข้อมูลหนุนท่องเที่ยว“ก.ท่องเที่ยวฯ” จับมือ “แบงค์ชาติ” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลท่องเที่ยวกับนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายพงษ์ภาณุ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสององค์กรว่า ข้อตกลงนี้ถือเป็นมิติใหม่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศ โดยการทำงานระหว่าง 2 องค์กร จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูล คือ กระทรวงการท่องเที่ยว จะนำส่งข้อมูล สถิติ จำนวนนักท่องเที่ยว อัตราการพักแรม และสัดส่วนนักท่องเที่ยวตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่แบงค์ชาติต้องการ

ส่วนแบงค์ชาติ จะนำส่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลงานวิเคราะห์วิจัย ในประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อสถานการณ์การท่องเที่ยว ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ย้ำว่ากระทรวงได้เร่งสนองนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ในการเดินหน้าผลักดันให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นกระทรวงหลักในการนำรายได้สู่ประเทศ และที่สำคัญคือต้องเกิดการกระจายรายได้สู่สังคมอย่างทั่วถึง

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/727817

Comment Box