โรงแรมดุสิตธานี พัทยา มุ่งสู่มาตรฐาน ISO14001:2015พัทยา, ชลบุรี – มิถุนายน 2561 – ฝ่ายบริหารโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้เข้าร่วมการอบรมซึ่งจัดโดยบริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย, บริษัทระดับแนวหน้าในการตรวจรับรองมาตรฐาน, ด้วยความมุ่งมั่นในการได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 ภายในสิ้นปี 2561

ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ เพื่อช่วยรักษาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลในระบบการจัดการด้านคุณภาพภายในองค์กร เมื่อเดือนเมษายน ปี2560 ที่ผ่านมา และทางโรงแรม นำโดย นาย เนียว คีน บูน ผู้จัดการทั่วไป ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดการในทุกๆด้าน เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเข้าพักและการบริการที่เป็นเลิศอยู่อย่างต่อเนื่อง

 

Dusit Thani Pattaya moving towards ISO14001:2015

Pattaya, Chonburi – June 2018 – The management team of Dusit Thani Pattaya recently attended a training session hosted by SGS Thailand, a leading inspection, verification, testing and certification company, with a view to earning ISO14001:2015 certification before the end of the year.

The ISO14001:2015 Environmental Management System (EMS) is a systematic framework to manage the immediate and long-term environmental impacts of an organisation’s products, services and processes.

Dusit Thani Pattaya successfully received ISO 9001:2015 certification – an international standard for quality management systems within an organisation – in April 2017, and the hotel, led by Mr Neoh Kean Boon, General Manager, remains committed to continuous improvement in all aspects of its operations.

ที่มา : Dusit Thani Pattaya วันที่ 6 มิถุนายน 2561

www.thaihoteldeal.com/news/details/5145

Comment Box