โรงแรมญี่ปุ่นเตรียมเพิ่มห้องพักสำหรับ “ผู้พิการ” รองรับมหกรรมโอลิมปิก 2022เจแปนไทม์ส รายงานว่า กระทรวงทรัพยากรที่ดินแห่งชาติ ญี่ปุ่น เตรียมออกแผนปรับปรุงเพิ่มจำนวนห้องพักโรงแรมภายในประเทศให้โปร่งโล่ง และเป็นมิตรต่อผู้ใช้วีลแชร์มากขึ้น โดยเป็นหนึ่งในแผนการรองรับนักท่องเที่ยวและนักกีฬาในช่วงโอลิมปิก ซึ่งญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพในปี 2022

ทั้งนี้ นโยบายใหม่ดังกล่าว จะยกเว้นให้กับโรงแรมที่มีห้องไม่เกิน 49 ห้อง แต่โรงแรมที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรต่อ 1 ชั้นและมีห้องพักเกิน 50 ห้อง จะต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว โดยจะต้องมีห้องที่เป็นมิตรกับผู้ใช้วีลแชร์ 1-2 ห้องในโรงแรม หรือคิดเป็นอย่างน้อย 1%

ดังนั้นหากโรงแรมนั้นๆ มี 201-300 ห้อง จะต้องมีห้องที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับผู้ใช้วีลแชร์อย่างน้อย 3 ห้อง

ทั้งนี้ แม้ว่าในบางโรงแรมของญี่ปุ่นจะมีการออกแบบห้องพักให้เหมาะสมกับผู้พิการอยู่แล้ว แต่ทางรัฐบาลก็ได้รับการเรียกร้องจากสมาคมพาราลิมปิกนานาชาติ ให้เพิ่มจำนวนห้องพักรับรองสำหรับผู้พิการหรือผู้ใช้วีลแชร์ให้มากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอลิมปิกที่จะจัดขึ้นในอีก 4 ปีข้างหน้า

****************************

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
www.prachachat.net/world-news/news-191451

Comment Box