รัฐเร่งแก้ปมทัวร์ศูนย์เหรียญกำหนดชัด “ราคาขั้นต่ำ-บริการเสริม”รองนายกฯ “ธนะศักดิ์” เคาะราคาขั้นต่ำทัวร์จีน กำหนดให้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อคนต่อคืน ส่วนออปชั่นนอลทัวร์ไม่เกิน 600 หยวน หวังแก้ปมทัวร์ศูนย์เหรียญ พร้อมตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชน ตรวจสอบปัญหาด้านท่องเที่ยว มุ่งยกระดับคุณภาพท่องเที่ยวไทย

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานในการประชุม ติดตามความคืบหน้าแนวทางส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และหารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่น ๆ เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมีมติกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางจากต่างประเทศ เฉพาะตลาดที่มาเที่ยวเมืองไทยแบบหมู่คณะ ที่อัตราไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อคนต่อคืน

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และยังได้ข้อสรุปเรื่องค่าบริการเสริมด้านการท่องเที่ยว (ออปชั่นนอลทัวร์) เช่น ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่าเข้าชมการแสดง หรืออื่น ๆ โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 600 หยวน หรือประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อคนต่อทริป

เร่งแก้ปมทัวร์ศูนย์เหรียญ – พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากประเทศจีน ร่วมกับภาครัฐและเอกชนของไทย

“ส่วนการกำหนดราคาแพ็กเกจทัวร์ที่เคยเสนอให้มีระดับราคาแบบขั้นบันได 3 ขั้น ได้แก่ ระดับสแตนดาร์ด โกลด์ และแพลทินัม เพื่อสะท้อนภาพว่าเมืองไทยมีความหลากหลายด้านสินค้าท่องเที่ยวนั้น จำเป็นต้องหารือเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้” พลเอกธนะศักดิ์กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบเรื่องการตั้งคณะกรรมการกำกับภาพรวม โดยกำหนดให้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ ร่วมกันตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ รวมถึงปัญหาอื่น ๆ ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยให้หมดไป

อาทิ ปัญหามัคคุเทศก์เถื่อน หากจับกุมได้จะถูกขึ้นบัญชีดำ (แบล็กลิสต์) เพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการ พร้อมกำหนดราคาเช่ารถบัสนำเที่ยว ขนาด 40 ที่นั่ง รวมคนขับ และค่าน้ำมันไม่เกิน 5 พันบาทต่อคันต่อวัน และให้การสนับสนุนสินเชื่อผ่อนปรนแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในการซื้อรถบัสเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยว

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวเสริมว่า ที่ประชุมยังได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทัวร์คุณภาพ มีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนกำหนดแนวทางร่วมกัน โดยนับจากนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการต่าง ๆ ทั้งร้านค้า บริษัทนำเที่ยว รถบัส และอื่น ๆ ต้องมาขึ้นทะเบียนธุรกิจกับกรมการท่องเที่ยว พร้อมยื่นแสดงเอกสาร รายการเสียภาษีต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด

หากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่า ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ผู้ประกอบการจะได้รับโลโก้สัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่า เพื่อแสดงมาตรฐานของการบริการ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลจะถูกเอาเปรียบเหมือนที่ผ่านมา

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 10 ตุลาคม 2559

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1476081013

Comment Box