ท่องเที่ยวฯ เล็งตั้งกรมใหม่เพิ่ม“กอบกาญจน์” จ่อปรับโครงสร้างครั้งใหญ่รอบ 9 ปี เล็งตั้งกรมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพิ่ม หวังให้ช่วยงานดูแลคลัสเตอร์“

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงมีแนวคิดจะก่อตั้ง หน่วยย่อยของกระทรวง เพิ่มอีก 1 แห่ง คือ กรมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จากเดิมที่ในภาคการท่องเที่ยวมีเพียงกรมการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในรอบ 9 ปี

โดยมองว่าการเพิ่มกรมใหม่ขึ้นมา จะเข้ามาดูแลเรื่องการพัฒนาเขตการท่องเที่ยวทั้ง 8 คลัสเตอร์ได้อย่างลงลึก เพราะปัจจุบันกรมการท่องเที่ยวมีนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทั่วไป แต่ยังไม่สามารถทำงานให้ครอบคลุมจำนวนจังหวัดในแต่ละคลัสเตอร์ได้จริง ๆ

“ต้องยอมรับว่า ในการประชุมนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) แต่ละครั้ง เป็นการหารือกันในเชิงนโยบาย แต่การปฎิบัติงานจริงๆ รวมถึงการประสานงานร่วมกับเอกชน ยังไม่มากพอ ขณะที่ หน่วยงานที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวอย่างสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รวมถึงสำนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็มีงานในส่วนของตัวเองอยู่แล้ว แต่หากพูดถึงส่วนของคลัสเตอร์ตามยุทธศาสตร์ยังไม่ครอบคลุม”

ทั้งนี้ในส่วนของการจัดตั้ง จะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณแผ่นดินถึง การใช้งบประมาณในการจัดตั้ง รวมถึงการกำหนดจำนวนบุคลากรข้าราชการ ที่จะต้องทำหน้าที่บริหารงานของกรมใหม่ เบื้องต้นคาดการณ์ไว้ 30 คนที่จะถูกจัดสรรให้ทำงานในแต่ละคลัสเตอร์ อย่างไรก็ตามหากตั้งกรมใหม่เกิดขึ้น หน้าที่เดิมของกรมการท่องเที่ยว ที่เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอาจจะถูกรวมไว้ที่กรมใหม่ทั้งหมด ส่วนกรมการท่องเที่ยวเดิม จะให้หันไปทำหน้าที่ด้านการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ ในภาคการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ (ไกด์) บริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ แทน

นอกจากนี้ ในเรื่องที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือสปช. เคยเสนอแนวทางเปลี่ยนโครงสร้างของ สำนัก งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กระทรวงมีแนวคิดว่า อาจให้ปรับโครงสร้าง ด้วยการโยกมาเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ แทน เพื่อให้เกิดการทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิด เพราะปัจจุบันการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอยู่แล้วโดยเฉพาะแนวทางที่ต้องการกระจายนักดเดินทางไมซ์ไปยังต่างจังหวัดใหม่ ก็ล้อกับนโยบายของกระทรวงฯที่ต้องการกระจายเงินด้านท่องเที่ยวไปยังต่าง จังหวัดมากขึ้น หากโยกทีเส็บและ อพท.มาอยู่ใต้กระทรวงฯ ก็จะเห็นการเชื่อมโยงด้านนโยบายการท่องเที่ยวมากขึ้น

ที่มา: เดลินิวส์ 6 มกราคม 2559

Comment Box