เข้าหน้าฝนแล้ว! “ดอนเมือง” จัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยที่อาจทำให้ในบางช่วงเวลามีฝนตกหนัก และทำให้ปริมาณน้ำฝนมากจนเกิดเป็นน้ำท่วมขังภายในท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ซึ่งตามปกติ ทดม.สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ 80 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ในชั่วโมงแรกและชั่วโมงต่อไปประมาณชั่วโมงละ 12 มิลลิเมตร ทอท.ได้จัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมภายในท่าอากาศยานไว้แล้ว ได้แก่

1.เตรียมความพร้อมของสถานีสูบระบายน้ำทั้งสถานีสูบน้ำของ ทดม.จำนวน 12 สถานี มีความสามารถระบายน้ำ 48,840 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และกองทัพอากาศ (ทอ.) จำนวน 2 สถานี มีความสามารถในการสูบระบายน้ำ 26,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง รวมอัตราระบายน้ำ 75,340 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงออกจาก ทดม. โดยแบ่งพื้นที่การระบายน้ำเป็น 3 ทิศทางทิศเหนือ ระบายน้ำจากเขตการบิน (Airside) ผ่านระบบระบายน้ำขนานทางวิ่ง ระบายออกโดยโรงสูบน้ำลงสู่บ่อรับน้ำทางด้านเหนือ และระบายลงสู่คลองเปรมประชากรผ่านท่อลอดถนนวิภาวดีทางด้านเหนือ ทิศตะวันออก ระบายน้ำด้านทิศตะวันออกของ ทดม.ลงสู่คลองถนน โดยใช้สถานีสูบน้ำ 11, 12, 13, 14 และโรงสูบน้ำ ทอ. ทิศตะวันตก ระบายน้ำลงสู่คลองเปรมประชากร ผ่านสถานีสูบน้ำ 2 และ 5 และระบายลงสู่ลำรางระบายน้ำข้างถนนวิภาวดีรังสิตโดยใช้โรงสูบ 1 และ 2

2. ประสานงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ก่อสร้างท่อระบายน้ำความยาวทั้งสิ้น 900 เมตร จากสถานีสูบน้ำ เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง เพื่อระบายน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำลงคลองเปรมประชากร โดยได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนกำแพงเพชร 6 และถนนเชิดวุฒากาศ

3. ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการร้านค้าภายในท่าอากาศยานเพื่อขอความร่วมมือในการกำจัดขยะและเศษวัสดุอย่างระมัดระวัง

4. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน เพื่อคอยรายงานสถานการณ์ ปริมาณน้ำฝนให้ทราบและสามารถดำเนินการระบายน้ำได้ทันท่วงที ตลอดจนคอยกำจัดเศษวัสดุที่ไหลไปรวมกันบริเวณท่อระบายน้ำ

5. ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคอยติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศ และปริมาณน้ำฝน รวมทั้งประสานกับสำนักงานเขตดอนเมืองและกรมทางหลวงในเรื่องการระบายน้ำเพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ทอท.ได้คำนึงถึงการบริหารจัดการการสูบระบายน้ำให้มีความสมดุล โดยไม่สูบระบายน้ำออกมากจนส่งผลกระทบแก่ชุมชนโดยรอบ และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินของ ทดม.

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (30 พฤษภาคม 2560) มีเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ที่ให้บริการ ณ ทดม.ล่าช้า 2 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน SL 706 เส้นทางกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ กำหนดเวลาออกเดิม 09.30 น. เลื่อนเป็นเวลา 11.00 น. และเที่ยวบิน SL 805 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ กำหนดเวลาออกเดิม 10.30 น. เลื่อนเป็นเวลา 11.00 น.ทั้งนี้ เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักบิน ซึ่งขณะนี้การให้บริการกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

สำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพน้ำท่วมขังบริเวณลานจอดใน ทดม.ขณะที่มีฝนตกหนักเมื่อช่วงเช้านั้น บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณหลุมจอดที่อยู่ระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่าทางวิ่งอยู่ประมาณ 65 เซนติเมตร ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการขึ้น-ลงของอากาศยาน เนื่องจากเป็นเพียงน้ำท่วมบริเวณพื้นผิวประมาณ 10 เซนติเมตร โดย ทดม.ใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำประมาณ 15-20 นาที นอกจากนั้น ในช่วงเวลาปกติที่ไม่มีฝนตก ทดม.ได้พร่องน้ำบางส่วนออกนอกท่าอากาศยานล่วงหน้า เพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างในการรองรับปริมาณน้ำฝน ตลอดจนกำจัดเศษขยะและเศษสวะบริเวณ ท่อระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1496143002

Comment Box