สุวรรณภูมิ ปี 58 ทะลัก 52.38 ล้านคนสุวรรณภูมิทะลัก ปี 58 ผู้โดยสารแห่ใช้ 52.38 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12% เที่ยวบินรวม 310,867 เที่ยวบิน เตรียมลุยลงทุนเฟส 2 รับเพิ่มเป็น 60 ล้านคน

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ยอดผู้ใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปีงบประมาณ 58 ระหว่างเดือนต.ค.57-ก.ย.58 มีทั้งสิ้น 52.38 ล้านคน มากกว่าศักยภาพที่สนามบินรองรับได้ 45 ล้านคน โดยเป็นยอดใช้บริการที่เพิ่มขึ้น 12.66% เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 57 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 43.94 ล้านคน ขยายตัว 15.55% และผู้โดยสารภายในประเทศ 8.43 ล้านคน ขยายตัว 0.34%

ส่วนของเที่ยวบินที่ใช้บริการเพิ่มขึ้นเช่นกัน มีเที่ยวบินรวม 310,867 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.12% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ242,953 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 7.09% เที่ยวบินภายใน 67,914 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 2.81% สำหรับปริมาณสินค้าในภาพรวมมีทั้งสิ้น 1,288,087 ตัน เพิ่มขึ้น 0.75% แบ่งเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1.24 ตัน เพิ่มขึ้น 0.71% การขนส่งสินค้าภายในประเทศ 40,586 ตัน เพิ่มขึ้น 2.08%

นายศิโรตม์กล่าวว่า ในปี 59 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาดการณ์อัตราการเติบโตจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมจะเติบโตได้อีก 9.7% ซึ่งถือว่าสูงเกินกว่าศักยภาพที่สนามบินสุวรรณภูมิรองรับได้ 45 ล้านคน ดังนั้นจึงมีแผนพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเร่งรัดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะ 2 ให้เป็นไปตามแผน หลังจากผ่านการเห็นชอบจาก ครม.แล้ว พร้อมทั้งปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มจำนวนเก้าอี้พักคอยตามจุดต่างๆ ในอาคารผู้โดยสาร เพิ่มจุดให้บริการชาร์ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ การเพิ่มพื้นที่ห้องรับรองสายการบินและการปรับปรุงพัฒนาห้องสุขา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการพัฒนาสุวรรณภูมิระยะ 2 ขณะนี้ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.แล้ว โดยจะมีการลงทุน 5.2-5.5 หมื่นล้าน ซึ่งลดจากกรอบลงทุนเดิม 6.2 หมื่นล้านบาท สำหรับใช้สร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 อาคารผู้โดยสาร และงานระบบสาธารณูปโภค โดยเริ่มก่อสร้างเดือนมี.ค.59 เสร็จทั้งโครงการปี 62 รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มจาก 45 ล้านคน เป็น 60 ล้านคนต่อปี ส่วนโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 จะเงินลงทุนพร้อมชดเชยผลกระทบด้านเสียงกว่า 2 หมื่นล้านบาท โดยอยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (อีเอชไอเอ) นอกจากนี้ หลังจัดทำแผนแม่บทเสร็จในปี 59 ทอท.จะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 อีก 2.7 หมื่นล้าน เพื่อรองรับเพิ่มอีก 20 ล้านคน รวมเป็น 80 ล้านคน

ที่มา: เดลินิวส์ 14 ตุลาคม 2558

Comment Box