รับมือล้งต่างชาติ ตัดวงจรท่องเที่ยว กินรวบธุรกิจ ‘ทัวร์-ร้านอาหาร-รถเช่า-โรงแรม’นักลงทุนไทย-ต่างชาติแห่ลงทุนเพียง รับการท่องเที่ยวไทยบูมหนัก กระทรวงท่องเที่ยวฯ หวั่นล้งต่างชาติกินรวบ ทั้ง ‘ทัวร์-ร้านอาหาร-รถเช่า-โรงแรม’ เร่งเตรียมบุคลากรรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีก 5 ปี รถไฟความเร็วสูงเชื่อมภูมิภาคอาเซี่ยน ต้องทำแผนเพื่อรับมือเต็มรูปแบบ

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้แหล่งท่องเที่ยวของไทย ทั้งภาคใต้ ภาคเหนือ ประสบปัญหาความแออัด มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จนอาจกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ มีนักลงทุนทั้งต่างชาติ เข้ามาลงทุนในรูปแบบล้งด้านการท่องเที่ยว อาทิ บริษัททัวร์ ร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว บริษัทรถเช่า เป็นต้น ไม่เพียงนักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่น ก็เข้ามาร่วมวงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจำนวนมาก

สำหรับทุนต่างประเทศที่เข้ามาตัดวงจรธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบล้ง เนื่องจากนักธุรกิจเหล่านั้น เห็นอนาคตด้านการท่องเที่ยวของไทย ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง ปริมาณนักองเที่ยวเดินทางเข้ามาในไทยจำนวนมาก เข้ามาทุกทาง ทั้งทางรถ ทางเรือ อากาศ และอีก 5 ปีข้างหน้า ทางรถไฟความเร็วสูงจะสามารถเชื่อมภูมิภาคอาเซี่ยน กระทรวงฯ จำเป็นต้องเตรียมบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ขณะนี้ลมหายใจของเศรษฐกิจและสังคมไทย หันพึ่งพาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคการผลิต ภาคการบริการ โครงสร้างเศรษฐกิจไทย กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ที่ผ่านมาประเทศไทยถูกโหวตเป็นเมืองน่าเที่ยวหลายต่อหลายครั้งจากคนทั่วโลก ไทยจำเป็นต้องทำแผนเพื่อรับมือการพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวต้องทำให้ทุกคน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น วัด ร้านอาหาร และอีกมากมายไม่ใช้เฉพาะทัวร์

แม้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยจะไม่มากกว่าจำนวนประชากร เหมือนในหลายประเทศ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลก ที่ส่วนใหญ่คนในภูมิภาคนั้นๆ เดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันเอง แต่ขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 50% ของประชากร และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่มีความพิเศษคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวไทย มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ทั้งภาษา

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า การลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังมีต่อเนื่อง ทั้งจากนักลงทุนไทยและต่างประเทศ แต่ที่เห็นได้ชัดคือการลงทุนในอุตสาหกรรมโรงแรมทั่วประเทศ อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา เป็นต้น มีการขยายตัวของห้องพักเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20% ของจำนวนห้องพักทั้งหมด อาทิการลงทุนที่เข้ามาอย่างที่ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ส่วนใหญ่เป็น การลงทุนจากจีน ที่เข้ามาซื้อที่ดิน ซื้อโรงแรม รองรับการเติบโตการท่องเที่ยวไทย

++++++++++++++++++++++++++

ที่มา : ข่าวสด วันที่ 31 ก.ค. 61

www.khaosod.co.th/economics/news_1390911

Comment Box