พม่าโหมท่องเที่ยว เป้า6ล้านคนปี’59เมียนมาทำโปสเตอร์แก้ปัญหาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไม่เหมาะสม รับอุตฯ ท่องเที่ยวปี 2559 ขยายตัว 25%

รายงานข่าวจากเว็บไซต์เมียนมาไทมส์ เปิดเผยว่า สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเมียนมาได้นำภาพโปสเตอร์หัวข้อ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในเมียนมา (Myanmar Dos and Don’ts) ที่ขณะนี้ได้ถูกนำไปติดตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อเตือนให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงพฤติกรรมที่ควรทำและไม่ควรทำในช่วงระหว่างท่องเที่ยวหรือพำนักอยู่ในเมียนมา

นางดอว์ ทูซาร์ ออง เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเมียนมา กล่าวว่า ป้ายดังกล่าวมีคำเตือนถึงพฤติกรรมและมารยาทที่นักท่องเที่ยวไม่ควรปฏิบัติ อาทิ การสูบบุหรี่ การแต่งกายไม่สุภาพในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง เป็นต้น ซึ่งกระจายอยู่ทั่วเมืองสำคัญของประเทศทั้งกรุงย่างกุ้ง เนย์ปิดอว์ มัณฑะเลย์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและในระบบขนส่งโดยสารทั้งรถบัส เรือ และแท็กซี่

นายอู เย เมียตตัน ประธานสมาคมไกด์ท่องเที่ยวในเมียนมา กล่าวว่า ป้ายเตือนดังกล่าวจะสามารถสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวด้านมารยาทและพฤติกรรมให้เหมาะสมกับประเทศที่มากด้วยวัฒนธรรมอย่างเมียนมา ทั้งยังสามารถสร้างความตระหนักให้กับประชากรเมียนมาถึงพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติในที่สาธารณะได้อีกด้วย นับว่าเป็นอีกการรณรงค์และโน้มน้าวใจทางพฤติกรรมที่ดี โดยไม่ต้องทำลายความรู้สึกของนักท่องเที่ยว

ขณะที่ป้ายเตือนดังกล่าวได้ระบุ ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมอาเซียนอย่างหลากหลาย อาทิ ควรเคารพความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่น ห้ามซื้อขายงานศิลปะเก่าแก่ที่ผิดกฎหมาย ไม่ควรจับศีรษะคนเมียนมา ห้ามจูบในที่สาธารณะ ห้ามรบกวนการสวดมนต์และพิธีกรรมศาสนา ห้ามแตะตัวพระ ห้ามทำร้ายและซื้อขายสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เป็นต้น

ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมียนมา ที่สามารถสร้างมูลค่ารวมถึง 7.3 หมื่นล้านบาท ในปี 2558 คิดเป็นสัดส่วน 4% ของจีดีพีประเทศ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวของเมียนมา คาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศราว 6 ล้านคน ขยายตัวถึง 25% จากจำนวนนักท่องเที่ยวเพียง 4.6 ล้านคนในปีที่แล้ว โดยรัฐบาลเมียนมาตั้งเป้าจะขยายมูลค่าภาคการท่องเที่ยวให้ถึง 8.4% ของจีดีพีประเทศในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือปี 2569 โดยมีอัตราส่วนแบ่งจีดีพีเฉลี่ยที่ 6.5-7% ระหว่างปี 2559-2568

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

http://www.posttoday.com/aec/news/447933

Comment Box