“บีโอไอ” เผยนักลงทุนต่างชาติ ขอรับการส่งเสริมธุรกิจโรงแรม อ.หนองจิก“บีโอไอ” เผยนักลงทุนไทย-ต่างชาติเชื่อมั่น ยื่นขอรับการส่งเสริมลงทุนโรงแรมขนาด 100 ห้อง เมืองต้นแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ว่าจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ว่ามีโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 โครงการ ที่จ.ปัตตานี เงินลงทุน 170 ล้านบาท ประเภทกิจการไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ และอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 1 โครงการ ที่อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ประเภทกิจการ โรงแรมขนาด 100 ห้อง ซึ่งแป็นการขยายการลงทุนจาก อ.เบตง จ.ยะลา

“จุดที่มีการลงทุนตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของรัฐบาล แสดงให้เห็นว่านักลงทุนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนในพื้นที่”

และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ๆนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากทางรัฐบาลมีนโยบายที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่

“โดยพื้นที่แล้วเข้าใจว่านักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนไทย นักลงทุนประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเข้าใจพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้ว เขาก็มีความมั่นใจว่ามีการลงทุนในได้ในพื้นที่ตรงนี้”

ซึ่งที่ผ่านมามีนักลงทุนหลายๆรายที่เป็นนักลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งได้รับการส่งเสริมอยู่ในแล้วในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังมีการขยายการลงทุนในพื้นที่ ซึ่งก็ยังอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอยู่ในพื้นที่อำเภอต้นแบบโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของรัฐบาล อย่างเช่น การลงทุนโรงแรมที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 4 ก.ค. 61

www.bangkokbiznews.com/news/detail/806728

Comment Box