ปี 63 นักท่องเที่ยวบุกถล่มไทย 50 ล้านคนผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต้องการคนอย่างไรเพื่อขยายการเติบโตในภูมิภาค” โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีต รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าว ในหัวข้อ “อนาคตและการเติบโตของท่องเที่ยวในอนาคต” ว่า ต้องมีการเตรียมบุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เติบโตมาตลอด 60 ปี ซึ่งองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติเก็บสถิติพบว่า ไม่มีปีใดที่นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลง ไม่ว่าจะเกิดสงครามหรือวิกฤติเศรษฐกิจ

ฉะนั้น การเติบโตของนักท่องเที่ยวในเชิงปริมาณเกิดขึ้นแน่ จึงต้องมีบุคลากรที่มารองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งบริษัทนำเที่ยว บริษัทขนส่ง

ทางบก ทางเรือ ทางอากาศต้องใช้คนมากขึ้น แต่การเตรียมบุคลากรใช้เวลานานมากกว่า 10 ปี ไม่เหมือนการสร้างรถไฟใช้เวลาเพียง 5-10 ปี ขณะที่แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะจบในปี 2559

มีการพูดถึงการสร้างบุคลากร แต่ต้องถามว่า ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพียงใด และนอกจากการเติบโตเชิงปริมาณแล้ว ยังเห็นการเติบในเชิงการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงคือ นักท่องเที่ยวมีความหลากหลายเชื้อชาติ การมีกลุ่มตลาดผู้สูงอายุมากขึ้น การปรับรูปแบบสู่การท่องเที่ยวตามแนวความสนใจเฉพาะ (นิชมาร์เก็ต) มากขึ้น แต่ดัชนีวัดผลการทำงาน (เคพีไอ) ในเชิงปริมาณ ควรยกเว้นไปก่อน แต่ให้มาวัดเกณฑ์ผลงาน การทำตลาดเชิงคุณภาพแทน โดยเฉพาะตลาดนิชมาร์เก็ตที่มีศักยภาพ

สำหรับสาขาที่ไทยควรส่งเสริมเร่งด่วนคือ ตลาดเดินเรือสำราญ เนื่องจากมีการเติบโตสูง สังเกตจากยอดคำสั่งต่อเรือขนาดใหญ่ ระดับที่รองรับลูกค้า 4,000 คนต่อลำ รวมลูกเรือแล้วกว่า 4,500 คนต่อลำ ตลาดนี้กำลังปรับเข้าสู่ 2 จุดเปลี่ยน คือ 1.การเข้าเจาะกลุ่มลูกค้าจากจีน อินเดียมากขึ้น จากแต่เดิมมีตลาดหลักมาจากฝั่งตะวันตก 2.บริษัทที่ให้บริการเรือสำราญ ได้เจาะตลาดที่หลากหลาย และปรับเวลาการเดินทางให้สั้นลง สิ่งที่ไทยและอาเซียนยังขาดอย่างมากคือ การสร้างท่าเรือน้ำลึก ฯลฯ

นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า ประเทศไทยในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 15.9 ล้านคน พอ 5 ปีถัดมา คือปีนี้วางเป้าไว้ 28.8 ล้านคน ซึ่งถึงแน่ๆ ขณะที่เคยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อ 5 ปีก่อน 590,000 ล้านบาท ก็จะเพิ่มเป็น 1.4 ล้านล้านบาทในปีนี้ และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (พาต้า) ประเมินนักท่องเที่ยวมาไทยจะถึง 50 ล้านคน ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือปี 2563

ที่มา: ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 20 ตุลาคม 2558

Comment Box