ธุรกิจโฮสเทลแนวโน้มมาแรงปี’59ในปัจจุบัน ถือเป็นโอกาสดีสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้าง รายได้หลักเข้าประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่นักท่องเที่ยวที่มา คนเดียว หรือกลุ่มแบ็คแพ๊คเกอร์ไม่ควรพลาด จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ www.lifehack.org

ทั้งนี้ปัจจุบันในประเทศไทยมีโฮสเทลมากกว่า 2,000 แห่ง หรือคิดเป็น 12% ของที่พักนักท่องเที่ยวทั้งหมด ถือได้ว่ามีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากในปี 2558 ที่ผ่านมา และหากพิจารณาถึงด้านรูปแบบของตัวธุรกิจแล้ว โฮสเทลเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และไม่มีข้อจำกัดที่ตายตัว ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจโฮสเทล มีอิสระในการออกแบบรูปแบบของโฮสเทลได้ตาม ความต้องการ โดยอาศัยความโดดเด่นและเอกลักษณ์ประจำตัวเป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

นายบุริมกล่าวว่า จากปัจจัยทั้งในแง่ของมูลค่าอุตสาหกรรมและกระแส หรือเทรนด์พฤติกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ทำให้โฮสเทลจึงเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการ ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่หันมาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจโฮสเทลมีโอกาสเพิ่มขึ้น และเติบโตขึ้นอีกกว่า 10% ภายในสิ้นปี 2559 นี้ โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรให้ความสำคัญหลังจากนี้คือ ภาครัฐควรจะมีการจัดระเบียบผู้ประกอบธุรกิจโฮสเทล อย่างเป็นทางการ เพื่อให้เกิดมาตรฐานและความปลอดภัย เอื้อประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ที่ดำเนินธุรกิจได้คุณภาพ ในขณะเดียวกันก็เป็นการสกัดผู้ประกอบการที่ผิดระเบียบ ไม่ให้ก่อความเสียหายต่อ ภาพลักษณ์ของธุรกิจโฮสเทล ที่กำลังเป็นธุรกิจดาวรุ่งในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปัจจุบัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า 11 มกราคม 2559 / ryt9.com

Comment Box