2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน ต่อยอด “ท่องเที่ยว-กีฬา” ระดับประเทศสร้างความตื่นตาตื่นใจกันไปแล้วสำหรับกิจกรรม “จักรยาน 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต” ซึ่งเป็นการจัดปั่นจักรยานของจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย และจังหวัดสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทริปประเพณีเชื่อมมิตรภาพของ 2 ประเทศ โดยในปีนี้ถือเป็นปีที่ 5 ในการร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และยังเป็นการจัดกิจกรรมจักรยานแห่งแรกที่ได้เชื่อมโยงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดยพิธีเปิดเริ่มจากหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหารโดย “สรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร” ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดด่านตรวจคนเข้าเมือง โรงพยาบาล ตำรวจภูธร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ชมรมจักรยานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนักปั่นจักรยานจาก 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว เวียดนาม รวมจำนวนผู้เข้าร่วมปั่นในงานนี้กว่า 800 คน

โดยกิจกรรมในปีนี้ถือว่าได้รับความสนใจ นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมชมงานเพิ่มขึ้นกว่าทุกปี นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มองเห็นศักยภาพการขยายตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวริมน้ำโขง หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร เชื่อมร้อยวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชุมชน สร้างการตลาดท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ

ทางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นผู้จัดยังมองเห็นการนำเส้นทางท่องเที่ยวและส่งเสริมวัฒนธรรม ในการนำรูปแบบปลุกเมืองเก่ามาเล่าเรื่อง สร้างสีสัน ส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม 2 ประเทศที่มากขึ้นด้วย

โดยมีเส้นทางของการปั่นครั้งนี้ได้เริ่มต้นที่หน้าศาลากลางจังหวัด ผ่านชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง ศาลปู่พญานาค ไปยังสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ไปยังแขวงสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) ที่จุดนี้ประธานจากแขวงสะหวันนะเขต โดยท่าน สันติพาบ พมวิหาน ท่านเจ้าแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว พร้อมกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ท่าน ดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต มาให้การต้อนรับและร่วมปั่นจักรยานตลอดเส้นทางกิจกรรม

ขบวนจักรยาน 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน จากฝั่งสะหวันนะเขต เริ่มสตาร์ตจากจุดผ่านแดนมุ่งสู่วงเวียนไดโนเสาร์ และตลาดเมืองไกสอน พมวิหาน City Tour เมืองสะหวันนะเขต ชมโบสถ์คาทอลิก ชมตึกเก่าสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียล ปั่นเลาะเลียบริมฝั่งโขง ชมวิวเมืองมุกดาหาร จากฝั่ง สปป.ลาวปั่นต่อไปยังสนามกีฬาเมืองเก่าสมัยฝรั่งเศสอายุกว่า 100 ปี

ปิดท้ายไฮไลต์เส้นทางที่สะหวันนะเขต ที่พระธาตุอิงฮัง พระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 2,000 ปี ที่เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลาวและชาวไทยต่างให้ความเคารพ สักการะ ก่อนที่จะปั่นจักรยานเดินทางกลับจังหวัดมุกดาหาร และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดมุกดาหาร

ซึ่งเป็นอีกเส้นทางจักรยานในเส้นทางแม่น้ำโขง ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในต้นปีที่ผ่านมา กิจกรรม “จักรยาน 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต” ในปีนี้จึงยังคงช่วยกระตุ้นและส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว กีฬา ประเพณี รวมถึงศิลปวัฒนธรรมทั้ง 2 ประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1494480107

Comment Box