“ดอนเมือง” อาคาร 2 โฉมใหม่ พร้อมเปิดเป็นทางการ 8 มี.ค.นี้ทอท.พร้อมเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มีนาคม 2559 นี้

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยนายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้มีโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 2เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ ทดม.ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี โดยได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 สำหรับเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและได้เปิดให้บริการแบบบางส่วน (Soft Opening) ไปเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารและลดความหนาแน่นภายในอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1

นอกจากนี้ ทดม.ยังได้เปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 (Pier5) และแนวทางเดินด้านทิศใต้ (South Corridor) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อลดความคับคั่งของผู้โดยสารบริเวณทางออกขึ้นเครื่องภายในประเทศซึ่งเดิมมีเพียง Pier 3 และ Pier 4 ให้บริการเท่านั้น เป็นการเพิ่มความสามารถรองรับการให้บริการผู้โดยสารให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้การดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ทอท.จึงกำหนดให้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ทดม.อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มีนาคม 2559

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า สำหรับอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 มีพื้นที่ทั้งหมด 106,586.5 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 ชั้น ได้แก่

ชั้น 1 เป็นพื้นที่ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ และระบบขนส่งสาธารณะ มีพื้นที่ 28,469.39 ตารางเมตร มีสายพานลำเลียงกระเป๋าจำนวน 6 สายพาน

ชั้น 2 เป็นสำนักงานสายการบิน

ชั้น 3 เป็นพื้นที่ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ 27,262.90 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่จุดเปลี่ยนเครื่องบิน 1,802.50 ตารางเมตร มีประตูทางเข้า 6 ประตู เริ่มตั้งแต่ประตู 9 – 15 แถวเช็กอินแบ่งเป็น 7 แถว เริ่มด้วยแถวที่ 9-10 เป็นเคาน์เตอร์เช็กอินสายการบินไทยแอร์เอเชีย แถวที่ 11 เป็นเคาน์เตอร์เช็กอินสายการบิน R airline โอเรียนท์ไทย และไทยไลอ้อนแอร์ แถวที่ 12 เป็นเคาน์เตอร์เช็กอินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์และไทยสมายล์ และแถวที่ 14-15 เป็นเคาน์เตอร์เช็กอินสายการบินนกแอร์ โดยมีเคาน์เตอร์เช็กอินจำนวนทั้งสิ้น 80 เคาน์เตอร์ (รวมเคาน์เตอร์บริการสำหรับผู้พิการจำนวน 10 เคาน์เตอร์)

และชั้น 4 เป็นโซนร้านอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งมีจำนวน 276 ร้านค้า และมีส่วนพื้นที่พักผ่อน สำหรับ Pier 5 มีพื้นที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร และมีทางออกขึ้นเครื่อง (Gate) 6 ทางออก โดยมีห้องน้ำภายในอาคารที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วทั้งหมด 44 จุด ซึ่งครอบคลุมการให้บริการผู้โดยสาร ทั้งส่วนผู้โดยสารขาเข้าและขาออก แนวทางเดินด้านทิศใต้และ Pier 5

นอกจากนั้น ในส่วนพื้นที่ปฏิบัติการเขตการบิน (Airside) ของท่าอากาศยานดอนเมืองมีหลุมจอดอากาศยานทั้งหมด 101 หลุมจอด แบ่งเป็นหลุมจอดที่เชื่อมต่อกับประตูทางออกอาคารผู้โดยสาร (Contact Gate) จำนวน 35 หลุมจอด และเป็นหลุมจอดระยะไกล (Remote Parking) จำนวน 66 หลุมจอด

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 หรือประชาสัมพันธ์ ทดม.หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1192

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทดม.มีอาคารผู้โดยสาร 2 อาคาร คือ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ใช้สำหรับรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ใช้สำหรับรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินภายในประเทศ ทำให้ปัจจุบัน ทดม.มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี และในอนาคต ทอท.จะดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

รวมทั้งจะดำเนินโครงการพัฒนา ทดม.ระยะ 3 ประกอบด้วย การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเดิมซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งาน การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ (Junction Terminal) โดยจะมีการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างตัวอาคารกับสถานีรถไฟฟ้าดอนเมืองที่จะเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้าสายสีแดงเส้นทางบางซื่อ-รังสิต และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ สายพญาไท-ดอนเมือง และการสร้างอาคารจอดรถเพื่อรองรับรถยนต์ได้อีกกว่า 3,000 คัน ซึ่ง ทอท.คาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ ทดม.ได้เป็น

ที่มา: MGR Online 4 มีนาคม 2559 (แก้ไขล่าสุด 7 มีนาคม)
www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000023309

Comment Box