มั่นใจซ่อมรันเวย์สุวรรณภูมิไม่กระทบเที่ยวบิน“ผอ.สุวรรณภูมิ” มั่นใจปิดซ่อมรันเวย์สนามบินบางส่วนด้านทิศเหนือ 2 เดือน เพื่อความปลอดภัย เชื่อไม่กระทบต่อการให้บริการ

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะดำเนินการปรับปรุงทางวิ่ง (รันเวย์) ด้านทิศเหนือบางส่วน (01R/19L) ในระหว่างวันที่ 3 มี.ค.– 5 พ.ค. 69 รวม 60 วัน ทั้งนี้แผนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการปรับปรุงทางวิ่ง และทางขับตามระยะที่ ทอท. กำหนด เพื่อความปลอดภัยของอากาศยาน และผู้โดยสาร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาการปรับปรุงที่เหมาะสมที่สุด เพราะเป็นช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝนของปี 60 และเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้บริการของผู้โดยสารน้อยกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ส่วนข้อกังวลว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความล่าช้า (ดีเลย์) ในการเดินทาง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น ทาง ทสภ. ได้พิจารณาและตรวจสอบปริมาณเที่ยวบินและสถิติจำนวนผู้โดยสารแล้ว ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศ และเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)

สำหรับขีดความสามารถของทางวิ่งดังกล่าว ปัจจุบันสามารถรองรับได้ 68 เที่ยวบิน/ ชั่วโมง โดยช่วงระหว่างการปรับปรุงจะสามารถรองรับได้ 60 เที่ยวบิน/ ชั่วโมง แต่จากสถิติปริมาณเที่ยวบินที่มีการให้บริการสูงสุด ณ ทสภ. ที่ผ่านมา ปกติจะอยู่ในช่วงเดือน ม.ค. ถึง ก.พ. ของทุกปี ซึ่งมีเที่ยวบินเฉลี่ยไม่เกิน 58 เที่ยวบิน/ชั่วโมง ดังนั้น ทสภ. จึงมั่นใจว่าช่วงระหว่างที่มีการปรับปรุงทางวิ่งดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแต่อย่างใด เนื่องจากขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินมีมากพอต่อการให้บริการ

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และสายการบินที่ให้บริการที่ ทสภ. ในการบริหารจัดการตารางการบิน รวมทั้งหลุมจอดของแต่ละเที่ยวบินให้เป็นไปตามแผนการบินที่กำหนด อีกทั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศเพิ่มเติมเอกสารแถลงข่าวการบิน ให้นักบินและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นข้อมูลแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 59 เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการผู้โดยสารได้ ทั้งนี้ทางวิ่งเส้นที่มีการปรับปรุงดังกล่าวยังคงความสามารถในการทำการบินขึ้น ได้ต่อไป

ที่มา: ประชาชาติธุระกิจ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/742209

Comment Box