กรมอุทยานฯ เตรียมจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (6 ก.พ.61) ที่โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลให้เป็นไปตามความสามารถในการรองรับได้ มีนายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กล่าวว่า การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลมีปัญหาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งปัญหาอุทยานแห่งชาติทางทะเลกำลังประสบ ได้แก่ ปัญหาความแออัดของนักท่องเที่ยว ปัญหาคราบน้ำมันจากเรือโดยสาร ปัญหาการจัดการขยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ ยากต่อการฟื้นฟูในระยะเวลาสั้น

โดยการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กร ผู้ประกอบการ ให้เข้าใจสถานการณ์การท่องเที่ยวที่แท้จริง และร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางจัดการท่องเที่ยวนำสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลให้เป็นไปตามความสามารถในการรองรับได้ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ต้องทำควบคู่กับการจัดให้มีการศึกษาขีดความสามารรถการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้ทันต่อการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในขั้นต้น มุ่งเน้นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลบางแห่งที่มีผลการศึกษาขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว

“อย่างเช่น เกาะสิมิลัน ในช่วงเวลา 11.00-14.00 น. นักท่องเที่ยวล้นบนเกาะ จากนี้ไปจะมีการกระจายนักท่องเที่ยวและห้ามเข้าบางเกาะ เนื่องจากมีการเลี้ยงเต่าของทหารเรือ โดยจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ชายหาดใหม่ ต้องทำการค้นหาด้วย หรือที่เคยเปิดและปิดแล้วมีความเสียหายต่อปะการัง อาจต้องรื้อฟื้นใหม่ หาทางบริหารจัดการไม่ให้เรือเข้าไป ต้องสร้างท่าเรือลอยน้ำเข้ามา ทำให้คนเข้าถึงเกาะได้ทุกเกาะ ถือเป็นการกระจายนักท่องเที่ยว ตอนนี้บางวันมา 5 พันคน มันมากไป ถ้ากระจายได้ทั่วก็รับได้ตราบที่ทรัพยากรยังไม่เสียหาย แต่ถ้าทรัพยากรเสียหาย อาจต้องจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวบางจุด และต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ในระยะยาวอาจะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมการขึ้นเกาะของอุทยานฯ ซึ่งสามารถจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ส่วนหนึ่ง”

ขณะเดียวกันต้องมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลอยน้ำ เพื่อเป็นจุดพักคอยของนักท่องเที่ยวก่อนขึ้นเกาะ รองรับจำนวนได้ประมาณ 20-30 คน แล้วเมื่อถึงเวลาก็จะพานักท่องเที่ยวจากศูนย์ลอยน้ำเข้ามาส่งบนเกาะ โดยศูนย์บริการลอยน้ำ จะจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 อีกทั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลอยน้ำรวม 4 แห่ง ซึ่งมุ่งเน้นที่เกาะสิมิลัน และเกาะพีพี คาดว่าปี 2561 น่าจะแล้วเสร็จ และในซีซั่นหน้าได้ใช้แน่นอน

ในด้านของผู้ประกอบการก็มีความเห็นด้วยที่ทางอุทยานฯจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และเห็นด้วยในการเพิ่มค่าธรรมเนียมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

www.prachachat.net/local-economy/news-113162

Comment Box