จัตุรัสทั่วไทย: ททท.เดินหน้าแผนท่องเที่ยว 4.0 ปี’60 เชื่ อมเศรษฐกิจชุมชนสู่โลกปั๊มรายได้2.8ล้านล้านททท

การประชุมแผนแม่บทการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2560 ถือเป็นปีแรกของ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” (ททท.) ที่มี “ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร” ผู้ว่าการ ททท.คนแรกจากภายนอกองค์กรเข้ามาเป็นผู้นำการปฏิรูปแนวคิดใหม่ๆ แตกต่างจากเมื่อ 56 ปีที่ผ่านมา

ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร อธิบายว่า ปี 2560 ได้กำหนดกรอบแนวคิด “ท่องเที่ยว 4.0” ด้วยคอนเซ็ปต์การทำงานในธีม WE CARE เดินหน้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยยึดแนวทางปฏิบัติไปในทิศ ทางเดียวกัน 2 ภารกิจ คือ ภารกิจแรก สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ภารกิจที่สอง เชื่อมโยงภายในสู่เศรษฐกิจโลก มุ่งเน้นกลยุทธ์การนำเทคโนโลยีและออกแบบอย่างมีดีไซน์ ขับเคลื่อน “เศรษฐกิจการท่อง เที่ยวฐานราก” สร้างความมั่งคั่งทางการท่องเที่ยวผ่านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิด สร้างสรรค์ เข้ามาพัฒนา “สินค้าท่องเที่ยว” ให้มี “นวัตกรรม” แตกต่างจากเดิมๆ

หัวใจหลักของการสร้าง “ความเข้มแข็งภายใน” มีอยู่ 3 ส่วน คือ 1.สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ เครือข่าย 2.ยกระดับนวัตกรรมทุกส่วนในประเทศ 3.สร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบ การ ส่วน “การเชื่อมโยงภายในสู่ภายนอกกับเศรษฐ กิจโลก” เริ่มจากต้นทางเศรษฐกิจครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ คือ ภายในประเทศ ภูมิภาค และโลก

ททท

โจทย์ของ “แผนแม่บทการท่องเที่ยว” ระยะ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ.2560-2564 ฉบับปฐมฤกษ์จะเริ่มตามปีงบประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2559 นี้ ททท.ได้ตั้งเป้าพลิก “ชุมชนท่องเที่ยว” สู่ก้าวใหม่ด้วยการใช้นวัตกรรมดีไซน์การผลิต “สินค้า” ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง มาตรฐานบริการซึ่งมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นวางขาย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะตอบโจทย์ท้าทายในการสร้าง “ดุลยภาพ” ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่กับ “การเพิ่ม” ทั้ง “รายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน” จากนักท่องเที่ยวคนไทยและทั่วโลก

โดยวางเป้าหมายตลอดปีงบประมาณ 2560 การท่องเที่ยวจะต้องมีรายได้รวมประมาณ 2.87 ล้านล้านบาท จากตลาดต่างประเทศ 1.87 ล้านล้านบาท และตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศ 1 ล้านล้านบาท ด้วยการบริหารความเสี่ยงลดพึ่งพารายได้จากตลาดโลก ลดสัดส่วนที่เคยได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 67% ลงมาเหลือ 65% แล้วหันมาเพิ่มในประเทศขึ้นอีก 2% จาก 33% ขยับเป็น 35%

เป็นตัวเลขรายได้ที่ “ท้าทาย” สุดในรอบ 4 ทศวรรษ จากปัจจัยรอบด้านทั้งสภาพการบริโภคภายในประเทศ เศรษฐกิจโลกผันผวน และนานาประเทศลุกขึ้นมาแข่งขันกันขายสินค้าท่องเที่ยว “ดร.ยุทธศักดิ์” ย้ำว่า มั่นใจใน “พลังความรู้ประสบการณ์” บวกกับ “การทำงานแนวใหม่เชิงบูรณาการ” ระหว่างฝ่ายสินค้า ฝ่ายการตลาด สำนักงาน ททท.ในและต่างประเทศ ฝ่ายสื่อสารตลาดและประชาสัมพันธ์ และทุกหน่วยในองค์กร ความเข้มแข็งจากภายในจะเป็นกุญแจดอกสำคัญ “ฝ่าด่านความท้าทาย” นำพา “ความสำเร็จ” เชื่อมโยงชุมชนไทยไปสู่เศรษฐกิจภายนอกระดับโลกได้

ขณะที่ “นายศุกรีย์ สิทธิวนิช” รองผู้ว่าด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า วางแผนทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ “การท่องเที่ยว 4.0” โดยจะเน้นให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์เข้าถึงวิถีไทยอย่างลึกซึ้ง บูรณาการทำงาน การใช้งบประมาณ ระหว่างฝ่ายสินค้ากับทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย “ตลาดต่างประเทศ” จะชูธีม Amazing Thailand

Discover Amazing Stories โดยก้าวข้ามปีนี้ซึ่งเน้นคุณค่าของมูลค่าเพิ่มทางรายได้ไปสู่การเพิ่มประสบการณ์เข้าถึงเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นทั้งทางด้านแหล่งท่องเที่ยวและสินค้า ซึ่งจะแปลงกิจกรรมโครงการจากเดิมเน้นสร้างการรับรู้คุณค่า ขยับเป็นกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของตลาดแต่ละช่วงทั้งในฤดูจะรักษาจุดแข็งสร้างการรับรู้ ส่วนนอกฤดูเดินทางจะผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่มกระตุ้นเพิ่มเติม ผ่านช่องทางเทรนด์ใหม่กลุ่มบล็อกเกอร์ ออนไลน์ และโซเชียล มีเดีย ครบวงจร

ส่วน “ตลาดในประเทศ” ปี 2560 ธีมจะปรับเป็น “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” ต่อยอดจากปีนี้ที่ใช้ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ที่ทำให้คนหันมาแต่งชุดไทย ต่อไปจะต้องลงลึกประสบการณ์เอกลักษณ์ท้องถิ่นไทยอีกหลายอย่างที่มีความสำคัญมากเส้นทางท่องเที่ยว ผ้าพื้นเมือง อาหารถิ่นความประทับใจ การเดินทางในแต่ละภาค

“กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์เดินทางเข้าถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นไทยอย่างลึกซึ้ง จะเกิดเป็นรูปธรรมได้จะต้องร่วมมือกัน 4 ด้าน คือ 1.ททท.ทำหน้าที่เชื่อม โยงโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น 2.ชุมชนต้องรักษาเอกลักษณ์และความเป็นเจ้าบ้านที่ดี 3.ผู้ประกอบ การมีส่วนสำคัญมากจะต้องมีความเข้าใจผลิตแพ็กเกจให้สอดคล้องกับสินค้าท้องถิ่น ขณะเดียวกันมัคคุเทศก์นำเที่ยวต้องรู้เรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นลึกแล้วนำมาเล่าให้มาก 4.นักท่องเที่ยวต้องนำความ ประทับใจร้อยเรียงเนื้อหานำไปบอกต่อยังกลุ่มอื่นๆ ต่อไป จึงจะทำให้ประสบการณ์เที่ยวอย่างเข้าถึงท้องถิ่นสำเร็จเป็นอย่างดี” นายศุกรีย์กล่าว

ส่วน “ตลาดต่างประเทศ” เป็นดาวรุ่งมาแรงอย่าง “รัสเซีย” ซึ่งมีการเพิ่มอย่างน่าสนใจ ทั้งวันพักเฉลี่ย 17 วันต่อทริป และยอดค่าใช้จ่ายสูงถึง 80,000 บาทต่อคนต่อทริป เติบโตสูงถึง 15% นั้น “น.ส.เอื้อมพร จิรกาลวิศัลย์” ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานมอสโก ประเทศรัสเซีย เล่าว่า ปีหน้าเมื่อไทยก้าวเข้าสู่ท่องเที่ยว 4.0 เตรียมทำการตลาดเชิงรุกที่ท้าทายความสำเร็จ โดยจะกระตุ้นชาวรัสเซียที่มาเที่ยวเมืองไทย เพิ่มค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเป็น 85,000 บาทต่อคนต่อทริป โดยการบุกเจาะกลุ่มคุณภาพที่มีกระแสชื่นชอบมาใช้บริการ “แพทย์องค์รวม” หรือ Health and Wellness Spa ขณะนี้มีสถานประกอบการไทยหลายแบรนด์โด่งดังในตลาดรัสเซียทางด้านบริการความสวยความงาม การทำให้หนุ่มสาวกว่าเที่ยวไทยดูใจตนวัยหรือชะลอความแก่ (anti aging) นวดสปา ป้องกันรักษาสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 นี้ ททท.บนเส้นทางประวัติศาสตร์ มอสโกจะนำผู้ประกอบการเฮลธ์แอนด์เวลเนสสปาไทยไปเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการในรัสเซีย 3 เมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย (1)หลัก ได้แก่ เมืองวลาดิวอสต็อก เมืองคาบาลอฟ ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีผลิตอาวุธและอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ เมืองยูสโน บนเกาะซักคาริน ขณะนี้เริ่มมีสายการบินน้องใหม่ “เอส-เซเว่น” บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จากวลาดิ วอสต็อกเข้ามายังกรุงเทพฯ

สำหรับแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมในรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS โดดเด่นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางพร้อมจะเดินทางไปทำตลาดเดือนสิงหาคมนี้ อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งมีสาขาครอบคลุมเมืองท่องเที่ยวหลักๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ภูเก็ต สมุย พัทยา หรือโรงพยาบาลปิยะเวท กล้วยน้ำไทย บำรุงราษฎร์ หรือกลุ่มผู้ประกอบสุขภาพโด่งดังอย่าง ชีวาศรม ระรินจินดา เป็นสปาที่ได้มาตรฐาน หรือคลินิกขึ้นชื่อการทำชะลอวัย ได้แก่ TRIA Wellness, BEC Clinie เป็นกลุ่มทันสมัยคู่ค้ารัสเซียชื่นชอบมาก

โดยภาพรวมปี 2560 ททท.คาดการณ์จะมีนักท่องเที่ยวรัสเซียมาไทยไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน สร้างรายได้รวมเข้าประเทศมากกว่า 80,000 ล้านบาท เป็นตลาดที่พร้อมจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เข้าถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นไทยอย่างลึกซึ้ง กระจายพื้นที่เที่ยวเพิ่มจากเมืองชายหาดพัทยา ภูเก็ต ไปยังหัวหิน ปราณบุรี ทับสะแก และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเขาสก การนั่งบอลลูนชมธรรมชาติ ภารกิจปีหน้าของ ททท.จะต้องเผชิญความท้าทายและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในการนำประเทศสู่ “ท่องเที่ยว 4.0 : เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” เข้าถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น สร้างดุลยภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ให้เกิดความมั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป.

บรรยายใต้ภาพ

เอื้อมพร จิรกาลวิศัลย์ ผอ.ททท.มอสโก
ยุทธศักดิ์ สุภสร พร้อมทีมผู้บริหาร
บรรยากาศประชุมแผน ททท.ปี 2560

ที่มา: RYT9 วันที่ 10 กรกฎาคม 2559

http://www.ryt9.com/s/tpd/2460860

Comment Box