Thu. Dec 2nd, 2021
THA ภาคเหนือ

THA ภาคเหนือ สนับสนุนบุคลากรทางด้านโรงแรม เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ นำร่องการท่องเที่ยวด้วยการนำบุคลากรทางด้านโรงแรม เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ท่านรองรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ให้กับบุคคลากรที่ได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางด้านโรงแรมกว่า 980 คน จากโรงแรมสมาชิกและโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 51 โรงแรม ณ พรอมเมนาดารีสอร์ทมอลล์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *