Sat. Sep 23rd, 2023
TCEB เจาะตลาด MICE ระดับโลกภายใต้งาน ITCMA&CTW 2019

TCEB เจาะตลาด MICE ระดับโลกภายใต้งาน ITCMA&CTW 2019

Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) บุกเจาะกลุ่มตลาด MICE ชูแพคเกจการตลาด 4 Ms ในงาน IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2019 หวังดึงกลุ่มประชุมธุรกิจเข้าไทยครบทุกเซกเม้นท์ คาดทำรายได้ 5.7 หมื่นล้านในปี 63ขณะเดียวกัน TCEB ร่วมมือกับ MICE City และผู้ประกอบการทั้ง 5 เมือง ออกมาตรการ MICE เพื่อสิ่งแวดล้อม หวังลดปริมาณขยะลงให้ได้ 50% จนเป็นเมือง MICE ที่มีความยั่งยืน

ในวาระที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2019 ซึ่งเป็นงานเทรดโชว์ด้านไมซ์ประจำปีที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะเป็นเวทีธุรกิจการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลระดับภูมิภาค TCEB จึงเห็นเป็นโอกาสดีที่จะนำเสนอกลยุทธ์ส่งเสริมตลาดการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในปี 2563 สู่สายตาผู้ประกอบการไมซ์ทั้งในประเทศและนานาชาติที่มาร่วมในงานนี้

TCEB เจาะตลาด MICE ระดับโลกภายใต้งาน ITCMA&CTW 2019

TCEB เจาะตลาด MICE ระดับโลกภายใต้งาน ITCMA&CTW 2019

แนวทางกลยุทธ์หลักประกอบด้วยส่งเสริมตลาดและการขายควบคู่ไปกับการร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านการตลาด โดยการนำผู้ประกอบการ MICE ไทยเจรจาธุรกิจในงานเทรดโชว์หลักด้าน MICE ทั่วโลก และสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีการตั้งกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมตลาดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล หรือ ตลาด Meetings & Incentives (MI) โดยยังคงให้ความสำคัญกับตลาดหลักซึ่งเป็นกลุ่มนักเดินทาง MICE จาก ASEAN+6 (จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) และสหรัฐอเมริกา มียุโรปเป็นตลาดรอง และจะขยายไปยังตลาดใหม่ในประเทศแถบยุโรปตะวันออก

ทั้งนี้ TCEB จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย 4 Ms ทั้งในรูปแบบการเพิ่มการสนับสนุนและการจัดแคมเปญร่วมกับพันธมิตรกระจายสู่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1. Meet Now แบ่งเป็น 2 โปรโมชั่น

Beyond Bangkok & Pattaya การจัดงานที่มีผู้ร่วมประชุมขั้นต่ำ 30 คนจนถึง 1,000 คนขึ้นไป พำนักอย่างน้อย 3 คืน นอกพื้นที่กรุงเทพและพัทยา ใช้สถานที่จัดงานหรือโรงแรมที่พักที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) หรือเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ TICA และสมาคมโรงแรมไทย (THA) จะได้รับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไข อาทิ ของขวัญต้อนรับ การอำนวยความสะดวก ณ สนามบิน การแสดงทางวัฒนธรรม หรือ เงินสนับสนุนมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

TCEB เจาะตลาด MICE ระดับโลกภายใต้งาน ITCMA&CTW 2019

The Big Sisters (Bangkok or Pattaya) การจัดงานในพื้นที่กรุงเทพ หรือ พัทยา ที่มีผู้ร่วมประชุมขั้นต่ำ 50 คน โดยมีการพำนักอย่างน้อย 3 คืน ใช้สถานที่จัดงานหรือโรงแรมที่พักได้ที่รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards: TMVS) หรือเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) และสมาคมโรงแรมไทย จะได้รับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไข อาทิ ของขวัญต้อนรับ ช่องทางพิเศษ MICE Lane การแสดงทางวัฒนธรรม หรือ เงินสนับสนุนมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

2. Meet Mega

สำหรับการประชุมองค์กรขนาดใหญ่ และการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 3,000 คน มีการพำนัก 3 คืน ใช้สถานที่ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TMVS เป็นสมาชิกของสมาคม TICA และ THA จะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

3. Meet Smart

สิทธิพิเศษสำหรับการประชุมองค์กร จาก 12 อุตสาหกรรมหลักตามนโยบาย Thailand 4.0 มีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 100 คน จัดกิจกรรมการประชุมอย่างน้อย 2 วัน ใช้สถานที่ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TMVS เป็นสมาชิกของสมาคม TICA และ THA จะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

4. Meet Sustainable 2020

สำหรับงานที่มีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อย 50 คน มีการพำนักอย่างน้อย 3 คืน และมีการนำเอาแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนมาประกอบการประชุมอย่างน้อย 2 เรื่อง จะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

และเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ของอุตสาหกรรม MICE ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ (MICE Ecosystem) ให้มีจิตอาสาร่วมพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองแห่ง MICE ที่ยั่งยืน TCEB ประกาศความร่วมมือพัฒนา 5 เมือง MICE ใน 4 มิติ คือ การพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ จัดอบรม ส่งเสริมข้อมูล การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สถานที่หรือผู้จัดงาน การสนับสนุนงาน ผลักดันการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Events) และผลักดันสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานความยั่งยืน ตลอดจนการติดตามประเมินผล ส่งเสริมการวัดผลการแสดงความยั่งยืนจากธุรกิจ MICE ที่จับต้องได้

IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2019 งานการเจรจาธุรกิจ สำหรับธุรกิจ MICE ธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา งานอีเวนท์ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ B2B โดยเฉพาะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2562 ที่ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เวลา 9.00 – 18.00 น.


 

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *