Sun. May 19th, 2019
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา MOU กีฬา ไทย-เมียนมา เพื่อเดินหน้าพัฒนา

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา MOU กีฬา ไทย-เมียนมา เพื่อเดินหน้าพัฒนา

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หารือข้อราชการร่วมกับ คุณมินท์ ทวย (Dr. Myint Wtwe) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากเมียนมา ในประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านกีฬาของสองฝ่าย

เนื่องในโอกาสที่ คุณมินท์ ทวย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฯ เมียนมา เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างกันด้สนการเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับคณะนักกีฬาจากเมียนมา รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจต่อสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ตลอดจนการจัดงานแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างกันในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่าง ASEAN School Games เป็นต้น