Tue. May 21st, 2019
ชู กูร์เมต์ทริปส์ (Gourmet Trips) ดึงนักท่องเที่ยว

ชู กูร์เมต์ทริปส์ (Gourmet Trips) ดึงนักท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว ร่วมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมอาหาร หวังชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกสัมผัสศิลปะการปรุงอาหารโดยวัตถุดิบชั้นเลิศจกโครงการพระราชดำริ เชิญสื่อมวลชนไทยและต่างชาติร่วมทริป ณ โครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่ ชิมฝีมือเซเลบริตี้เชฟชั้นนำของเมืองไทย

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึง โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารไทย หรือ Gastronomy Tourism 2017 (แกสโตรโนมี ทัวริสซึ่ม 2017) ว่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็น Gastronomy Hub หรือ ศูนย์กลางด้านวิทยาการอาหารของโลก เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทย นอกจากจะได้สัมผัสความสวยงามและน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แล้ว การส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยผ่านอำหารไทยซึ่งมีกรรมวิธีการปรุงที่เป็นเอกลักษณ์