Sun. Jun 7th, 2020
DITP เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการโรงแรมไปเจรจาการค้าที่ประเทศญี่ปุ่น รองรับงาน OLYMPICS 2020

DITP เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการโรงแรมไปเจรจาการค้าที่ประเทศญี่ปุ่น รองรับงาน OLYMPICS 2020

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำคณะผู้ประกอบการสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมโรงแรมเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จากข้อมูล กรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น Japan Tourism Agency (JTA) พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นในปี 2558 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 25.5 ล้านล้านเยน ประมาณ 76,500 ล้านบาท การใช้จ่ายโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติในญี่ปุ่นมีมูลค่าประมาณ 3.3 ล้านล้านเยน ประมาณ 99,000 ล้านบาท

จากการสำรวจจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2555 มีจำนวน 8.36 ล้านคน เพิ่มเป็น 28.7 ล้านคนในปี 2560 อีกทั้งในปี 2563 ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการจัดงาน OLYMPIC 2020 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นอีกมาก ทำให้ธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัว สินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น เครื่องใช้ในห้องน้ำ (สบู่ แชมพู ครีมบำรุงผิว) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับตกแต่งโรงแรม และผ้าปูที่นอน เป็นต้น มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น

การส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่นในปี 2561 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 20,797.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 15.16 สินค้าส่งออกหลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์ ไก่แปรรูป เม็ดพลาสติก เครื่องโทรสารฯ และเครื่องจักรกล สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดหลักของไทย มีมูลค่าส่งออก (ม.ค.-ต.ค.61) 396 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.62

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้นำคณะผู้ประกอบการไทย 16 บริษัท โดยมีผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าร่วมงาน มากกว่า ร้อยละ 40 ภายใต้นโยบาย Local to Global ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและใช้ในโรงแรม ได้แก่ สบู่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว หมอน ที่นอน ผ้าปูที่นอน ผลิตภัณฑ์ตกแต่งโรงแรม ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว และเฟอร์นิเจอร์ เพื่อพบปะเจรจาธุรกิจและจับคู่ทางการค้ากับผู้นำเข้า ผู้ประกอบการ ผู้ค้าปลีกและส่งในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ Belle Salle Onarimon Tower

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าเป็นอย่างมาก ผลการจัดงาน มีการจับคู่ทางธุรกิจจำนวน 70 คู่ มีการสั่งซื้อภายใน 1 ปี มีมูลค่า 602,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 19,882,500 บาท สินค้าที่ได้รับความสนใจได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร เฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม-ไม้ ชุดเครื่องนอน (ผ้าปูนอน ปลอกหมอน) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังและบำรุงเส้นผม ผลิตภัณฑ์สปา บริษัทญี่ปุ่นที่เข้าร่วมเจรจาการค้าในครั้งนี้เป็นบริษัทที่ติด 1 ใน 5 อันดับบริษัทที่ใหญ่ในเมืองโตเกียว ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของไทย ที่เจาะตลาดญี่ปุ่น ควรมีการสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง เช่น การใช้ส่วนผสมวัตถุดิบพื้นบ้านไทย ในสินค้า amentity จะได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าญี่ปุ่น

ทั้งนี้ กิจกรรมรูปแบบนี้จัดขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่ 25 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคเดินทางมาเจรจาการค้าในประเทศไทย (Sourcing Forum)

หากต้องการรายละเอียดโปรดติดต่อ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ 1 โทร 0 2507 8441 E-Mail : stl1.ditp@gmail.com


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.gnews.apps.go.th วันที่ 31 ม.ค. 62
www.gnews.apps.go.th/news?news=34893