Fri. Aug 14th, 2020
ไต้หวัน

‘ไต้หวัน’ ขยายฟรีวีซ่า ‘นักท่องเที่ยวไทย’ 1 ปี

ไต้หวัน ขยายเวลาฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไทย และอีก 3 ประเทศ ออกไป 1 ปี หรือจนถึง 31 ก.ค.64

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันประกาศขยายเวลาฟรีวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวไทย ฟิลิปปินส์ บรูไน และรัสเซีย ออกไปอีก 1 ปี โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564

การขยายเวลาฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวของประเทศเหล่านี้ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริม “New Southbound Policy” ซึ่งเป็นนโยบายริเริ่มของรัฐบาลประธานาธิบดีไช่ อิง-เหวินของไต้หวัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวัน และ 18 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เอเชียใต้ และออสเตรเลีย

การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้น หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มีการหารือกันเกี่ยวกับมาตรการด้านวีซ่าสำหรับพลเมืองจากประเทศที่เป็นหุ้นส่วนในนโยบาย “New Southbound Policy” รวมถึงรัสเซีย และยังได้หารือกันถึงประเด็นการขยายเวลาฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ฟิลิปปินส์ บรูไน และรัสเซียด้วย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890832