Mon. Jan 18th, 2021
บับเบิล

โรงแรมร้องรัฐทำ “บับเบิล” เปิด Resort Quarantine-ลดกักตัว

แม้ว่าโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะส่งผลบวกโดยตรงกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม แต่ผลกระทบจากโควิด-19 รุนแรงและยาวนาน จนผู้ประกอบการโรงแรมไม่สามารถพยุงกิจการให้ผ่านวิกฤตการณ์ไปอย่างราบรื่น “สมาคมโรงแรมไทย” จึงต้องเร่งผลักดัน พร้อมนำเสนอแนวคิด ทางรอดให้กับผู้ประกอบการโรงแรมในทุกมิติต่อไป

“มาริสา สุโกศล หนุนภักดี” นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) ให้ข้อมูลว่า ภาคธุรกิจโรงแรมยังคงประสบกับความยากลำบากจากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างรุนแรง สมาคมจึงเตรียมเสนอแนวทางเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยใน 9 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

1.เจรจาเปิดการเดินทางอย่างจำกัดโดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน กับกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 150 วัน และมีดีมานด์สูง อาทิ สิงคโปร์, เวียดนาม และไต้หวัน

พร้อมอนุญาตให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเดินทางระยะสั้นไม่เกิน 14 วันเข้าพักผ่อนในรีสอร์ตและเดินทางกลับได้เลยทันทีที่ต้องการ โดยไม่ต้องอยู่ให้ครบกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปบางส่วนที่นิยมอยู่ในรีสอร์ตเท่านั้น

2.สนับสนุนการปรับลดจำนวนวันกักตัวจาก 14 วันลงเหลือ 10 วันตามลำดับ เพื่อเปิดทางให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้ง่ายขึ้น

3.ขอให้เปิดโครงการกักตัวในพื้นที่รีสอร์ต (resort quarantine) ผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวสามารถกักตัวในพื้นที่รีสอร์ตได้ โดยไม่ต้องอยู่ในห้องพักตลอด 24 ชั่วโมง

4.ขอให้เดินหน้ากระตุ้นการเดินทางของกลุ่มผู้นำ กลุ่ม วี.ไอ.พี. และกลุ่มสัมมนาภาครัฐ เพื่อเสริมดีมานด์ให้กับโรงแรมที่ปกติพึ่งพิงการจัดประชุมสัมมนาให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้

5.ขอให้ขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี ไปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

6.ขอให้สนับสนุนมาตรการกระตุ้นการเดินทางของกลุ่มคนต่างชาติที่ทำงานในไทย (expat) ด้วยคูปอง 1,000 บาท เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ยังมีกำลังซื้อกลุ่มนี้ตัดสินใจออกเดินทางได้ง่ายขึ้น

7.ขอให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภคบางส่วน อาทิ ส่วนลดค่าไฟ ฯลฯ

8.ขอให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมยังคงมีสภาพคล่องสำหรับประกอบกิจการ และ 9.ขอให้ขยายเวลาปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเหลือ 2% ต่อไปอีก 1 ปี

“มาริสา” ยังได้คาดการณ์สถานการณ์ในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ด้วยว่า การท่องเที่ยวจะกระจายไปยังเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ มากกว่าช่วงที่ผ่านมา แต่จะยังคงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มยังไม่เป็นนัยสำคัญเชิงตัวเลขรายได้นัก ยังคงมีเพียงตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศเท่านั้นที่ยังคงสามารถเดินทางได้

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/tourism/news-563666

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *