Wed. Feb 19th, 2020
“แอตต้า” ชี้ “ฟรีวีซ่า” ดันท่องเที่ยวไทยโต

“แอตต้า” ชี้ “ฟรีวีซ่า” ดันท่องเที่ยวไทยโต

“แอตต้า” เผยตลาดท่องเที่ยวโตต่อเนื่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยน ลดใช้บริการทัวร์หันมาเที่ยวเองมากขึ้น ชี้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยาวถึง 31 ตุลาฯ ช่วยให้ช่วงโลว์ซีซั่นโต 5-10% คาดไตรมาส 3-4 คึกคักหนุนตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุ 42 ล้านคน โกยรายได้กว่า 2.3 ล้านล้านบาท

นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 20 เมษายน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ผ่านการเก็บตัวเลขจริงของแอตต้าจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง มีจำนวนทั้งสิ้น 1,532,492 คน

โดยเฉลี่ยลดลงประมาณ 8-9% จากปี 2561 ตามที่คาดไว้ โดยเฉพาะตลาดจีนที่ลดลง 12.36% เกาหลีที่ลดลง 6.02% และญี่ปุ่นลดลง 8.80% แต่สวนทางกับจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งประเทศที่เก็บโดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ซึ่งยังถือว่าเติบโตอยู่ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวของแอตต้าเป็นนักท่องเที่ยวประเภทกรุ๊ปทัวร์ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองเท่านั้น

จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนักท่องเที่ยวหันมาเดินทางด้วยตัวเองมากขึ้น และเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ลดลง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังมีการเดินทางตรงสู่เมืองท่องเที่ยวในภูมิภาคมากขึ้นในหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ กระบี่ ภูเก็ต ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทั้ง

2 พฤติกรรมนี้ เป็นไปตามกลไกธรรมชาติของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการเองจึงจะต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปโดยการเปลี่ยนจากการขายทัวร์รูปแบบเดียวกันเน้นปริมาณ มาเป็นการขายทัวร์ที่หลากหลายเจาะกลุ่มเซ็กเมนต์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ กีฬา ฯลฯ รวมถึงการเพิ่มเวลาอิสระในโปรแกรมทัวร์ให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และทำการตลาดให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางด้วยตนเองเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม อีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลในทางลบกับตัวเลขช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คือปัญหาฝุ่นควันในกรุงเทพฯ และภาคเหนือ ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจมากกว่าโปรโมชั่น

โดยแอตต้ามองว่าสถานการณ์ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดเป็นประจำในฤดูกาล ขึ้นอยู่กับว่ามากหรือน้อยเพียงใด ดังนั้นจึงอยากเสนอให้ภาครัฐเรียกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อป้องกันและเตรียมตัวรับกับปัญหานี้อย่างจริงจัง

สำหรับกรณีที่รัฐบาลได้ขยายเวลาการใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เชื่อว่าจะทำให้ช่วงโลว์ซีซั่นที่กำลังจะมาถึงเติบโตจากปีก่อนประมาณ 5-10% โดยตลาดจีนน่าจะเติบโตประมาณ 5% ตลาดอินเดีย 10% และตลาดไต้หวันมากกว่า 10% และมั่นใจว่าในไตรมาสที่ 3 และ 4 ตลาดท่องเที่ยวไทยจะเติบโตได้ดีกว่าปีก่อนที่ประสบกับปัญหาเรือล่มที่ภูเก็ต ทำให้ในปี 2562 ไทยน่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 42 ล้านคนสร้างรายได้กว่า 2.3 ล้านล้านบาทได้

ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียเป็นที่ต้องการจากทั่วโลก ประกอบกับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากชาติใหม่ ๆ อาทิ เมียนมา ทำให้มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงไม่ควรประมาทและต้องช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวให้ดี


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.prachachat.net วันที่ 28 เม.ย. 62
www.prachachat.net/tourism/news-320332