Thu. Jul 16th, 2020
เว้นวีซ่า "จีน-อินเดีย" นาน 1 ปี กระตุ้นเข้ามาเที่ยวไทย

เว้นวีซ่า “จีน-อินเดีย” นาน 1 ปี กระตุ้นเข้ามาเที่ยวไทย

กระทรวงท่องเที่ยวฯ เตรียมใช้มาตรการงดเว้นลงตราวีซ่า-ค่าธรรมเนียม “จีน-อินเดีย” นาน 1 ปี พักค้างได้ 15 วัน กระตุ้นเข้ามาเที่ยวไทยให้มากขึ้น แถมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่าหัวละ 2 พันบาทด้วย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรียมเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน และอินเดีย ที่เข้ามายังประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยว

โดยสามารถเข้ามาพำนักในประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่าขาเข้าประเทศ หรือวีซ่าหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองได้เป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 -31 ตุลาคม 2563 หรือเป็นระยะเวลา 1 ปี เบื้องต้นได้หารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ แล้ว ซึ่งทั้งคู่ไม่ขัดข้อง

“ข้อดีคือนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่าขาเข้ารายละ 2,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งจะช่วยให้มีนักท่องเที่ยวจากสองชาติเดินทางเข้ามาเมืองไทยมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรักษาตลาดนักท่องเที่ยวจีนตลอดปี 2562 เอาไว้ได้ที่ 11 ล้านคน และจะทำให้มีนักท่องเที่ยวอินเดีย 2 ล้านคนในปี 2562 และขยับขึ้นเป็น 3 ล้านคน ในปี 2563” นายพิพัฒน์ กล่าว


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.smartsme.co.th
www.smartsme.co.th/content/224866