Thu. Jul 16th, 2020

“เมืองสุขสยาม” ฉลองครบรอบ 1 ปียิ่งใหญ่ มอบรางวัล “SOOKSIAM LOCAL HERO 2019” 10 ร้านค้ายอดเยี่ยม

“เมืองสุขสยาม” ณ ไอคอนสยาม จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปีในงาน “1 ศก แห่ง 7 สุข ที่เมืองสุขสยาม” ในบรรยากาศสนุกร่วมสมัย ร่วมเชิดชูผู้ประกอบการไทยกับเวทีประกาศรางวัลแห่งเกียรติยศ “SOOKSIAM LOCAL HERO 2019” พร้อมยกระดับและผลักดันผลิตภัณฑ์สุดสร้างสรรค์จากพื้นถิ่นสู่สากล พร้อมส่งผู้ประกอบการไทยให้พัฒนาขีดความสามารถสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นางลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการเมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม เปิดเผยว่า ความสำเร็จของเมืองสุขสยามในโอกาสครบรอบ 1 ปีว่า เมืองสุขสยาม ได้รวมเอกลักษณ์ของความเป็นไทยจาก 77 จังหวัดทั่วไทยในทุกมิติ มารังสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยผ่าน 7 ความสุข ภายในเมืองสุขสยาม อันได้แก่ สุขเสน่ห์ (Thai Charm) สุขแซ่บ (Thai Taste) สุขสนุก (Thai Fun) สุขสร้างสรรค์ (Thai Creativity) สุขสัมพันธ์ (Thai Friendship) สุขสืบสาน (Thai Sustainability) และสุขสมหวัง (Thai Hope) ทั้งนี้ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นทุกระดับที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสู่สากล ด้วยจุดเด่นด้านการรักษาภูมิปัญญาไทยและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น คงอัตลักษณ์ถิ่นและเชิดหน้าชูตาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนได้รับการขนามนามเป็น Local Hero

เมืองสุขสยาม

นางลักขณากล่าวว่าตลอด 1 ปีที่เปิดเมืองสุขสยาม ได้ค้นหาสุดยอดสินค้าไทยจากทุกจังหวัด ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากทุกชุมชนได้หมุนเวียนมาจำหน่ายสินค้าในเมืองสุขสยาม มาเผยแพร่ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สัมผัสประสบการณ์อันทรงคุณค่า เพื่อให้เกิดความสุขอันสอดคล้องกับ 7 ความสุขของเมืองสุขสยาม

“ในโอกาสที่สุขสยามครบรอบ 1 ปี เราจึงคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ที่มีผลงานโดดเด่น ที่มียอดขายและคุณภาพเป็นที่นิยมสูงสุดทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศหลายราย ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวเมืองสุขสยามกับรางวัลแห่งความภาคภูมิ “SOOKSIAM LOCAL HERO AWARDS 2019”

สำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิ “SOOKSIAM LOCAL HERO AWARDS 2019” นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ประกอบการที่มาจำหน่ายในพื้นที่หมุนเวียนของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และธนบุรี ดีไลท์ สุขสยาม พลาซ่าในเมืองสุขสยาม ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 – 30 ตุลาคม 2562 จำนวน 1,000 ราย แบ่งเป็นประเภทอาหาร-เครื่องดื่ม (FOOD) 600 ร้านค้า และและสินค้าหัตถกรรม ผ้าเครื่องแต่งกาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (Art & Craft) 400 ร้านค้า โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 40 รายแรกจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการที่มียอดขายดี 1-10 อันดับสินค้าขายดีประจำภาค เป็นสินค้าที่มีประวัติความเป็นมา และมีอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัด รวมถึง เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองสุขสยามในทุกมิติ ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการหมุนเวียนที่มาจำหน่ายอย่างน้อย 3-6 เดือน

ขนม

โดยผลรางวัลของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล “SOOKSIAM LOCAL HERO AWARDS 2019” ประจำปี มีจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมผู้ประกอบการในกลุ่มอาหารพื้นถิ่น จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย 1. กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย – คุณบุญนภา วรรณคำ 2. ขนมงาบ้านชานเมือง (เด็กดอย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน – คุณรัชนีกร ออทอจักร 3. ขนมจีบป้าพิณ จังหวัดตรัง – คุณณัฐวัตร ตันศิริเสถียร 4. ข้าวขวัญเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์- คุณทิฆัมพร รอดแสง และ 5. ลุงเงินกาแฟหม้อดิน จังหวัดเชียงใหม่ – คุณมณฑล อาจหาญ

รางวัลยอดเยี่ยมผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าหัตถศิลป์ จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย 1. HATTRA จังหวัดอุดรธานี – คุณอุไร สัจจะไพบูลย์ 2. กลุ่มวิสาหกิจไทเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น – คุณเรืองอุไร ทาแป 3. ขวัญตา จังหวัดหนองบัวลำภู – คุณสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ 4.ตุ้มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ – คุณแสงเดือน จันทร์นวล และ 5. สมุนไพรทุ่งทรายทอง จังหวัดพิจิตร – นางลัดดาวัลย์ กิตติกูล

“ความปิติท่ามกลางความสำเร็จในวันนี้จะกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในปีถัดไป เราพร้อมที่จะสร้าง 7 ความสุขในแบบความเป็นไทย อันได้แก่ สุขเสน่ห์ (Thai Charm) สุขแซ่บ (Thai Taste) สุขสนุก (Thai Fun) สุขสร้างสรรค์ (Thai Creativity) สุขสัมพันธ์ (Thai Friendship) สุขสืบสาน (Thai Sustainability) และสุขสมหวัง (Thai Hope) ให้เกิดขึ้นภายในเมืองสุขสยามอย่างยั่งยืน มั่นคง ตลอดไป” นางลักขณากล่าว

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

https://www.prachachat.net/tourism/news-392695